1.PR25-15
PR25-15.2-SEMB-NI37.52 mg/ml
2.SR358-21
SR358-21.2-NC5B-GF76.8 mg/ml
SR358-21.2-NCA-GF43.2 mg/ml
3.VcR35-21
VCR35-21.1-SEM-NI118 mg/ml
4.SR192-21
SR192-21.3-NC5-NI85.3 mg/ml
SR192-21.3-SEM-GF49.68 mg/ml
SR192-21.3-SEM-NI129 mg/ml
5.BhR63-21
BHR63-21.1-SEM-NI78 mg/ml
BHR63-21.1-N-NI152.1 mg/ml
6.LgR15-21
LGR15-21.3-SEM-GF24.66 mg/ml
7.VpR35-21
VPR35-21.1-SEM-GF14 mg/ml
8.SaR12-21
SAR12-21.1-SEM-NI3 mg/ml
9.SR355-21
SR355-21.2-NCA-GF92.8 mg/ml
10.SaR18-21
SAR18-21.2-SEM-NI33 mg/ml
SAR18-21.2-N-NI22.5 mg/ml
SAR18-21.2-SEM-GF13 mg/ml
11.EfR26-21
EFR26-21.1-SEM-NI76.4 mg/ml
12.SR171-21
SR171-21-MGK-TB-NI275 mg/ml
13.PfR28-21
PFR28-21.2-NC5-NI46.1 mg/ml
PFR28-21.2-SEM-NI6 mg/ml
14.HR1538.15
HR1538.15.1-NC5-NI13.5 mg/ml
15.BcR41-21
BCR41-21.1-SEM-NI5 mg/ml
16.CcR19-21
CCR19-21.1-NC-NI19.09 mg/ml
CCR19-21.1-NCB-GF8.1 mg/ml
CCR19-21.1-N-NI14 mg/ml
CCR19-21.1-NCB-NI4.1 mg/ml
CCR19-21.1-NC-GF10.53 mg/ml
CCR19-21.1-SEM-NI10.98 mg/ml
17.XcR20-21
XCR20-21.2-SEM-GF26.4 mg/ml
18.EfR17-21
EFR17-21.1-SEM-GF19.05 mg/ml
EFR17-21.1-NC5-NI61.7 mg/ml
EFR17-21.1-SEM-NI56.4 mg/ml
19.HR68-15
HR68-15.1-SEMET-NI11.35 mg/ml
HR68-15.1-N-NI10.9 mg/ml
20.CcR43-21
CCR43-21-SEMET-NI110 mg/ml
21.HR8380B-2-155-Av6HT
HR8380B-2-155-AV6HT.1-LBA-NI24 mg/ml
22.HR2285-14
HR2285-14.2-SEM-NI2.92 mg/ml
HR2285-14.2-SEM-NI234.1 mg/ml
23.BhR41-21
BHR41-21.1-SEM-R2-GF38.4 mg/ml
BHR41-21.1-SEM-NI62 mg/ml
BHR41-21.1-SEM-R1-GF28.8 mg/ml
BHR41-21.1-SEM-GF25.92 mg/ml
24.VcR8-21
VCR8-21.1-SEM-GF51 mg/ml
VCR8-21.1-N-NI30.7 mg/ml
VCR8-21.1-SEM-NI78 mg/ml
25.IR63-21
IR63-21-MGK-SEMET-GF69 mg/ml
IR63-21-SEM-R1-GF106.6 mg/ml
IR63-21-MGK-LB-GF31.5 mg/ml
IR63-21-SEM-R2-GF120.4 mg/ml
IR63-21-SEMB-NI78.48 mg/ml
IR63-21-SEMB-GF23.25 mg/ml
26.QR21-14
QR21-14-MGK-SEMET-NI7.62 mg/ml
27.HR2326-14
HR2326-14.2-SEM-NI6.26 mg/ml
28.WR9
WR9-GF14.4 mg/ml
29.ET61-21
ET61-21.2-SEM-NI33 mg/ml
30.BhR52-21
BHR52-21.2-SEM-GF25.2 mg/ml
BHR52-21.2-SEM-NI38 mg/ml
31.HR2261-14
HR2261-14.1-SEM-NI65 mg/ml
HR2261-14.1-SEM-GF27.36 mg/ml
32.SoR54-21
SOR54-21.4-NB-GF1.2 mg/ml
SOR54-21.4-SEM-GF42.57 mg/ml
33.PpR55-21
PPR55-21.1-SEM-NI52 mg/ml
PPR55-21.1-N-NI102.2 mg/ml
PPR55-21.1-SEM-GF41.4 mg/ml
34.SR21-21
SR21-21-MGK-N15-GF15.2 mg/ml
SR21-21-MGK-SEMET-GF12.1 mg/ml
35.PgR7-21
PGR7-21.1-SEM-GF14 mg/ml
36.ER135-21
ER135-21-MGK-TB-GF25 mg/ml
ER135-21-SEM-GF80.64 mg/ml
ER135-21-MGK-SEMET-GF36.4 mg/ml
ER135-21-SEM-NI128 mg/ml
37.SoR46-21
SOR46-21.2-SEM-GF67.5 mg/ml
SOR46-21.2-SEM-NI65.5 mg/ml
38.WR339-PH14TEV
WR339-PH14TEV.1-NC5-NI3 mg/ml
39.QR72-21
QR72-21-MGK-N15-GF64.8 mg/ml
QR72-21-MGK-SEMET-GF18.45 mg/ml
QR72-21-SEM-R1-GF20.88 mg/ml
QR72-21-MGK-LB-GF67.2 mg/ml
QR72-21-SEM-R1-NI132 mg/ml
40.SoR48-21
SOR48-21.1-N-NI117 mg/ml
SOR48-21.1-SEM-NI48 mg/ml
41.HR200-21
HR200-21-SEM-NI46.9 mg/ml
42.IR47-63M86M102M21
IR47-63M86M102M21.4-SEM-NI37 mg/ml
IR47-63M86M102M21.4-SEM-GF103.2 mg/ml
43.HR2118-14
HR2118-14.1SEMB-GF19.2 mg/ml
HR2118-14.1-N-NI37.4 mg/ml
HR2118-14.1-SEM-GF21.6 mg/ml
HR2118-14.1-SEMC-NI32 mg/ml
HR2118-14.1-SEMC-GF7.35 mg/ml
HR2118-14.1SEMB-NI22 mg/ml
HR2118-14.1-SEM-NI32 mg/ml
44.BoR3-21
BOR3-21.2-SEM-GF12 mg/ml
45.AsR8-21
ASR8-21.1-SEM-GF46.2 mg/ml
ASR8-21.1-N-GF170.46 mg/ml
46.AtR36-21
ATR36-21.1-SEM-GF68.2 mg/ml
47.PpR23-21
PPR23-21.2-SEM-NI70 mg/ml
PPR23-21.2-SEM-GF33.6 mg/ml
48.SoR8-21
SOR8-21.4-N-GF7 mg/ml
SOR8-21.4-SEM-GF36 mg/ml
SOR8-21.1-SEM-NI22 mg/ml
49.BtR7-21
BTR7-21.2-SEM-GF59.4 mg/ml
BTR7-21.2-N-NI44.7 mg/ml
50.FR48-21
FR48-21-MGK-TB-GF18 mg/ml
FR48-21-MGK-N15-NI90 mg/ml
51.LmR41-21
LMR41-21.1-SEM-NI58 mg/ml
52.ScR18-21
SCR18-21.1-SEM-GF5.28 mg/ml
53.GsR1-21
GSR1-21.1-SEM-GF19.84 mg/ml
54.HR956-14
HR956-14-N-NI30.4 mg/ml
55.SR225-21
SR225-21.1-NC5B-NI115 mg/ml
SR225-21.1-SEM-NI52 mg/ml
SR225-21.1-NC5-NI83.47 mg/ml
SR225-21.1-SEM-GF26.1 mg/ml
56.SR243-21
SR243-21.1-SEM-NI57 mg/ml
SR243-21.1-N-NI49.8 mg/ml
SR243-21.1-SEM-GF41.58 mg/ml
57.SeR34-21
SER34-21.2-SEM-NI67 mg/ml
58.ZR15-21
ZR15-21-MGK-SEMET-GF72 mg/ml
59.BcR34-21
BCR34-21.1-SEM-NI10 mg/ml
60.RpR41-21
RPR41-21.1-SEM-GF33.6 mg/ml
61.HR1572-15
HR1572-15.1-SEMET-NI7.47 mg/ml
62.gr19-21
GR19-21-MGK-SEMET-GF43.2 mg/ml
63.IR12-21
IR12-21-MGK-N15-NI26 mg/ml
64.BuR11-21
BUR11-21.1-NC5B-NI11 mg/ml
65.BcR51-21
BCR51-21.2-SEM-NI23 mg/ml
BCR51-21.2-SEM-GF24.72 mg/ml
66.SR159-21
SR159-21-MGK-N15-NI30 mg/ml
67.BlR19-21
BLR19-21.1-SEM-NI107 mg/ml
68.SoR39-21
SOR39-21.1-SEM-NI88.2 mg/ml
SOR39-21.1-SEM-GF49.95 mg/ml
SOR39-21.1-NB-GF68.04 mg/ml
SOR39-21.1-N-NI35.9 mg/ml
69.HR2429-14
HR2429-14.2-N-NI37.2 mg/ml
HR2429-14.2-SEM-GF15.54 mg/ml
HR2429-14.2-SEM-NI20.89 mg/ml
70.ER63-21-mgk
ER63-21-MGK-SEM-GF83.79 mg/ml
ER63-21-MGK-SEM-NI129 mg/ml
ER63-21-MGK-TB-GF69 mg/ml
71.BcR36-21
BCR36-21.1-SEM-NI93 mg/ml
BCR36-21.1-N-NI27.9 mg/ml
72.VpR9-21
VPR9-21.3-SEM-GF28.8 mg/ml
73.SR160-21
SR160-21-MGK-TB-GF49.5 mg/ml
SR160-21-MGK-SEMET-GF30 mg/ml
SR160-21-SEMB-NI69 mg/ml
SR160-21-MGK-N15-GF85 mg/ml
74.SR222-21
SR222-21.3-N-NI29.7 mg/ml
SR222-21.3-SEM-GF2.4 mg/ml
SR222-21.3-SEM-NI208 mg/ml
75.QR5-21
QR5-21-MGK-N15-GF1.98 mg/ml
76.RpR25-21
RPR25-21.3-SEM-GF63.7 mg/ml
77.SfR36-21
SFR36-21.1-SEM-NI13 mg/ml
78.SoR9-21
SOR9-21.1-SEM-GF25.2 mg/ml
SOR9-21.1-N-GF27.4 mg/ml
79.JR20-15
JR20-15.2-SEMET-NI1.953 mg/ml
80.CaR26-21
CAR26-21.2-SEM-R1-GF59.2 mg/ml
CAR26-21.2-NB-GF66.72 mg/ml
CAR26-21.2-N-NI71.8 mg/ml
CAR26-21.2-SEM-GF24.03 mg/ml
CAR26-21.2-SEM-NI56 mg/ml
81.MaR20-21
MAR20-21.1-SEM-NI5 mg/ml
82.LpR16-21
LPR16-21.1-SEM-GF118.4 mg/ml
83.ET81-21
ET81-21.1-SEM-GF27.9 mg/ml
ET81-21.1-SEMC-NI106 mg/ml
ET81-21.1-SEMB-GF29.16 mg/ml
ET81-21.1-SEM-NI59 mg/ml
ET81-21.1-SEMB-NI88 mg/ml
ET81-21.1-N-NI74.9 mg/ml
ET81-21.1-SEMC-GF58.59 mg/ml
84.HR983-14
HR983-14.7-SEMET-NI3.008 mg/ml
85.BoR36-21
BOR36-21.1-SEM-GF2.3 mg/ml
86.MrR17-21
MRR17-21.1-SEM-GF12 mg/ml
MRR17-21.1-NB-GF8.4 mg/ml
MRR17-21.1-N-NI51.4 mg/ml
MRR17-21.1-SEM-NI38.4 mg/ml
87.AtR60-21
ATR60-21.2-SEM-GF15.12 mg/ml
ATR60-21.2-SEM-NI18 mg/ml
88.EfR2-21
EFR2-21.1-SEM-GF63.36 mg/ml
EFR2-21.1-N-NI66.1 mg/ml
EFR2-21.1-SEM-NI80.1 mg/ml
89.JR13-21
JR13-21-MGK-N15-NI3.6 mg/ml
JR13-21-MGK-SEMET-NI18 mg/ml
90.SfR43-21
SFR43-21.1-SEM-NI54 mg/ml
91.CvR30-21
CVR30-21.2-SEM-GF273.24 mg/ml
92.CcR8-21
CCR8-21-SEMET-NI75 mg/ml
CCR8-21-N-NI19.8 mg/ml
CCR8-21-SEMET-GF60.48 mg/ml
93.SoR45-21
SOR45-21.1-SEM-NI43.8 mg/ml
SOR45-21.1-SEM-GF63.6 mg/ml
SOR45-21.1-NC5-NI34 mg/ml
94.StR31-21
STR31-21.1-SEM-NI112 mg/ml
STR31-21.1-N-NI83.8 mg/ml
95.HR1821-14
HR1821-14.1-N-NI17.7 mg/ml
HR1821-14.1-SEM-NI21.6 mg/ml
96.IR76-21
IR76-21-MGK-LB-GF35.7 mg/ml
IR76-21-MGK-15N-NI85 mg/ml
97.VpR49-21
VPR49-21.2-N-NI68 mg/ml
VPR49-21.2-SEM-NI88 mg/ml
VPR49-21.2-SEM-GF69.3 mg/ml
98.VpR44-21
VPR44-21.2-SEM-NI84 mg/ml
VPR44-21.2-SEM-GF43.47 mg/ml
99.HR939-14
HR939-14.1-SEM-NI27.7 mg/ml
100.BhR51-21
BHR51-21.2-SEM-NI50 mg/ml
101.HdR8-21
HDR8-21.1-SEM-GF309.6 mg/ml
HDR8-21.1-SEM-R1-GF16.2 mg/ml
HDR8-21.1-SEM-NI40 mg/ml
102.BcR56-21
BCR56-21.1-SEM-NI7 mg/ml
BCR56-21.1-NC5-NI17 mg/ml
103.CtR20-21
CTR20-21.3-N-NI26.5 mg/ml
CTR20-21.3-SEM-NI44 mg/ml
CTR20-21.3-SEM-GF26.98 mg/ml
104.MjR40-21
MJR40-21.1-SEM-NI13 mg/ml
MJR40-21.1-N-NI102.604 mg/ml
105.SeR23-21
SER23-21.2-SEM-NI175 mg/ml
106.EfR28-21
EFR28-21.2-NC-NI141.86 mg/ml
EFR28-21.2SEM-NI64 mg/ml
EFR28-21.2-N-NI19.1 mg/ml
EFR28-21.2-NB-NI20.6 mg/ml
107.ZR12-21
ZR12-21-SEM-GF66 mg/ml
108.ScR20-21
SCR20-21.1-NC5B-NI15 mg/ml
SCR20-21.1-SEM-GF16.4 mg/ml
109.HR1367-14
HR1367-14.1-SEM-NI30 mg/ml
110.HR308-21
HR308-21-MGK-SEMET-NI70 mg/ml
111.HR1736-15
HR1736-15.1-NC5-NI1.1 mg/ml
112.MaR5-21
MAR5-21.1-NC5-NI37.5 mg/ml
MAR5-21.1-SEM-NI68 mg/ml
113.JR18-21
JR18-21-MGK-N15-NI11 mg/ml
JR18-21-MGK-SEMET-GF4.64 mg/ml
JR18-21-MGK-SEMET-NI25.2 mg/ml
114.BuR28-21
BUR28-21.1-SEM10.4 mg/ml
BUR28-21.1-SEM-GF10.4 mg/ml
BUR28-21.1-NC5-GF16.92 mg/ml
115.IR8-21
IR8-21-N-NI47.4 mg/ml
IR8-21-N-GF9.15 mg/ml
IR8-21-MGK-N15-GF25 mg/ml
116.LgR21-21
LGR21-21.1-SEM-GF68.16 mg/ml
117.SoR49-21
SOR49-21.2-SEM-GF48.24 mg/ml
118.MaR1-21
MAR1-21.1-SEM-R1-GF65 mg/ml
MAR1-21.1-SEM-GF21.6 mg/ml
MAR1-21.1-SEM-NI33 mg/ml
119.CaR10-21
CAR10-21.1-SEM-NI31 mg/ml
CAR10-21.1-SEM-GF23.28 mg/ml
CAR10-21.1-SEMB-NI60 mg/ml
CAR10-21.1-SEMB-GF16.92 mg/ml
CAR10-21.1-N-NI14.28 mg/ml
120.RR56-21
RR56-21.1-SEMET-NI35.81 mg/ml
121.ER26-15
ER26-15.2-SEM-NI17 mg/ml
ER26-15.2-SEMC-NI48 mg/ml
ER26-15.2-SEMET-NI11.1 mg/ml
122.BcR14-21
BCR14-21.1-SEM-NI234 mg/ml
BCR14-21.1-N-NI89.8 mg/ml
123.HR2427-14
HR2427-14.4-NC5-NI12.1 mg/ml
HR2427-14.4-SEM-NI17.27 mg/ml
124.ER5-21
ER5-21-SEM-NI7.248 mg/ml
125.SR232-21
SR232-21.1-NCB-NI14 mg/ml
SR232-21.1-N-GF44 mg/ml
SR232-21.1-NC-NI105 mg/ml
SR232-21.1-NC-NI231.8 mg/ml
SR232-21.1-NCB-GF46.44 mg/ml
SR232-21.1-SEM-NI91 mg/ml
SR232-21.1-SEM-GF61.56 mg/ml
SR232-21.1-NC5-NI164 mg/ml
126.CdR6-21
CDR6-21.1-SEM-GF48.24 mg/ml
CDR6-21.1-NC5-NI2.4 mg/ml
CDR6-21.1-SEM-NI77 mg/ml
127.SfR9-21
SFR9-21.1-SEM-NI96 mg/ml
128.PsR4-21
PSR4-21.1-SEM-NI92.4 mg/ml
129.MaR34-21
MAR34-21.1-SEM-NI5 mg/ml
130.SaR21-21
SAR21-21.1-SEM-NI75 mg/ml
SAR21-21.1-SEM-GF41.4 mg/ml
131.SfR46-21
SFR46-21.1-SEM-NI8 mg/ml
132.MhR22-14
MHR22-14.1-NC5-NI5.6 mg/ml
MHR22-14.1-SEM-NI56.2 mg/ml
133.MaR62-21
MAR62-21.2-N-NI87.7 mg/ml
MAR62-21.2-SEM-NI56 mg/ml
134.CvR4-21
CVR4-21.2-SEM-GF40.4 mg/ml
CVR4-21.2-N-NI20.32 mg/ml
135.HR2299-14
HR2299-14.2-SEM-NI0.69 mg/ml
HR2299-14.2-SEM-NI214.55 mg/ml
136.ER28-21
ER28-21-MGK-15N12 mg/ml
137.SoR51-21
SOR51-21.1-SEM-GF41.52 mg/ml
SOR51-21.1-N-NI12.6 mg/ml
SOR51-21.1-SEM-NI93.6 mg/ml
138.BhR55-21
BHR55-21.2-SEM-NI30 mg/ml
139.BlR10-21
BLR10-21.1-SEM-NI107 mg/ml
BLR10-21.1-N-NI141.57 mg/ml
140.SR244-21
SR244-21.1-SEM-NI105 mg/ml
SR244-21.1-N-NI161 mg/ml
141.SeR13-21
SER13-21.1-14NB-GF26.65 mg/ml
SER13-21.1-14N-GF42.48 mg/ml
142.WR74
WR74-GF10 mg/ml
143.AR80-14
AR80-14.3-SEM-NI2.6 mg/ml
144.CaR15-21
CAR15-21.1-N-NI85.9 mg/ml
CAR15-21.1-SEM-NI30 mg/ml
145.WR33-14
WR33-14-LB-GF18 mg/ml
WR33-14-LB-NI11.9 mg/ml
146.TR4
TR4-GF14.4 mg/ml
147.BtR25-21
BTR25-21.5-SEM-NI89 mg/ml
BTR25-21.5-SEM-GF40.32 mg/ml
148.MjR21-21
MJR21-21.2-SEM-NI51 mg/ml
149.IR22-21
IR22-21-MGK-SEMET-GF12 mg/ml
IR22-21-MGK-GF94.8 mg/ml
150.SR215-21
SR215-21.3-N-NI75.5 mg/ml
SR215-21.3-NC-GF13.5 mg/ml
SR215-21.3-SEM-GF26.67 mg/ml
SR215-21.3-SEM-NI65 mg/ml
SR215-21.3-NC-NI13.3 mg/ml
SR215-21.3-NC5-NI43.5 mg/ml
151.PaR24-21
PAR24-21.1-N-NI40.9 mg/ml
PAR24-21.1-SEM-NI80.47 mg/ml
152.SoR38-21
SOR38-21.1-SEM-GF29 mg/ml
153.CR3-21
CR3-21.2-NC5-NI27 mg/ml
CR3-21.2-SEM-NI24.03 mg/ml
154.HR966-14
HR966-14-SEMET-NI7.6 mg/ml
155.ER4-21
ER4-21-MGK-N15-GF30 mg/ml
156.MjR27-21
MJR27-21.2-N-NI43.395 mg/ml
157.MaR60-21
MAR60-21.1-NC-GF52.6 mg/ml
MAR60-21.1-N-NI136 mg/ml
MAR60-21.1-NB-NI122.9 mg/ml
MAR60-21.1-NB-GF50.7 mg/ml
MAR60-21.1-SEM-NI65 mg/ml
MAR60-21.1-SEM-GF18.9 mg/ml
158.BcR24-21
BCR24-21.1-N-NI13.5 mg/ml
BCR24-21.1-SEM-NI22 mg/ml
159.ER87-21
ER87-21-MGK-TB-GF48 mg/ml
160.LmR22-21
LMR22-21.1-SEM-NI101 mg/ml
161.BcR77-21
BCR77-21.1-SEM-NI37 mg/ml
BCR77-21.1-SEM-GF13.5 mg/ml
162.BhR25-21
BHR25-21.1-SEM-NI51 mg/ml
163.WR33
WR33-GF20.1 mg/ml
164.sr17-21
SR17-21-NCDME-GF10 mg/ml
SR17-21-MGK-N-GF57.48 mg/ml
SR17-21-15N-GF38.5 mg/ml
165.WR4
WR4-14-MAK-N15-GF21 mg/ml
166.CvR25-21
CVR25-21.1-SEM-GF11.2 mg/ml
167.BhR16-21
BHR16-21.1-SEM-NI1 mg/ml
168.ER19-21
ER19-21-MGK-SEMET-GF100 mg/ml
ER19-21-MGK-N14-GF69 mg/ml
169.BoR19-21
BOR19-21.2-N-GF21.32 mg/ml
BOR19-21.2-SEM-GF12 mg/ml
BOR19-21.2-SEM-R1-GF8.4 mg/ml
170.HR2224-14
HR2224-14.1-SEM-NI23.17 mg/ml
171.IR77-21
IR77-21-MGK-SEMET-GF28.8 mg/ml
IR77-21-MGK-15N-GF34.5 mg/ml
IR77-21-MGK-LB-GF62.1 mg/ml
IR77-21-SEMB-NI53 mg/ml
172.QR86-21
QR86-21-MGK-N15-GF21.6 mg/ml
QR86-21-MGK-LB-GF28.8 mg/ml
173.WR33-14-(1-115)
WR33-14-(1-115)-SEM-NI24.8 mg/ml
WR33-(1-115)MGK-NC-GF23.4 mg/ml
WR33-14-(1-115)-15N-GF90 mg/ml
WR33-14-(1-115)-SEM-GF26.4 mg/ml
WR33-(1-115)MGK-NC90 mg/ml
174.SaR2-21
SAR2-21.3-SEM-GF5.44 mg/ml
SAR2-21.3-N-NI9.7 mg/ml
SAR2-21.3-SEM-NI15 mg/ml
175.BcR54-21
BCR54-21.1-SEM-NI66 mg/ml
176.GsR12-21
GSR12-21.1-SEM-GF91 mg/ml
177.WR22-14
WR22-14-MGK-SEMET-NI4.3 mg/ml
178.GR14-21
GR14-21-MGK-TB-NI50 mg/ml
179.PfR3-21
PFR3-21.1SEM-NI41.9 mg/ml
PFR3-21.1-N-NI22 mg/ml
180.MhR34-15
MHR34-15.2-SEM-NI161.27 mg/ml
181.AtR22-21
ATR22-21.2-SEM-GF14.4 mg/ml
ATR22-21.2-NC5-NI4.29 mg/ml
182.AtR55-21
ATR55-21.1-N-NI73.4 mg/ml
ATR55-21.3-SEM-GF54.4 mg/ml
ATR55-21.1-SEM-GF49.17 mg/ml
ATR55-21.1-SEM-NI59 mg/ml
ATR55-21.3-N-NI96.32 mg/ml
183.ER80-15
ER80-15.1-SEM-NI49.9 mg/ml
184.BcR13-21
BCR13-21.1-NC5-NI91.3 mg/ml
BCR13-21.1-SEM-NI71 mg/ml
BCR13-21.1-SEM-GF35.28 mg/ml
185.VcR21-21
VCR21-21.1-N-NI27.4 mg/ml
VCR21-21.1-SEM-NI37 mg/ml
186.SmR12-21
SMR12-21.1-SEM-NI84 mg/ml
SMR12-21.1-SEM-GF46.8 mg/ml
SMR12-21.1-SEMB-NI51 mg/ml
187.HR247-21
HR247-21-SEM-NI6 mg/ml
188.SpR31-21
SPR31-21.1-SEM-GF51.33 mg/ml
SPR31-21.1-SEM-R1-NI134 mg/ml
SPR31-21.1-SEMB-GF28.8 mg/ml
SPR31-21.1-SEM-NI65.24 mg/ml
SPR31-21.1-SEMB-NI107 mg/ml
SPR31-21.1-NC5-NI108.4 mg/ml
189.HR1653-15
HR1653-15.2-SEMET-NI3.5 mg/ml
HR1653-15.2-NC5-NI1.8 mg/ml
190.ET90-21
ET90-21.1-SEM-NI102 mg/ml
ET90-21.1-SEM-GF94.5 mg/ml
191.SR46-21
SR46-21-MGK-N15-NI3.35 mg/ml
192.JR65-21
JR65-21.2-NC5-GF40.08 mg/ml
JR65-21.2-SEM-GF50.6 mg/ml
193.HR2362-14
HR2362-14.2-SEM-NI12.2 mg/ml
194.ScR1-21
SCR1-21.1-SEM-GF15.4 mg/ml
195.MaR59-21
MAR59-21.2-SEM-NI107 mg/ml
196.ZR55-21
ZR55-21.1-SEM-GF36.72 mg/ml
197.GR38A-15
GR38A-15.1-SEM-GF19 mg/ml
198.QR7-21
QR7-21-MGK-TB-NI8 mg/ml
QR7-21-MGK-N15-GF17.64 mg/ml
199.HR26-21
HR26-21-MGK-SEMET-NI50 mg/ml
HR26-21-MGK-SEMET-GF66 mg/ml
HR26-21-MGK-N15-GF69 mg/ml
200.TvR1-21
TVR1-21.3-N-NI7.91 mg/ml
TVR1-21.3-SEM-NI9 mg/ml
201.SR190-21
SR190-21.1-SEM-NI38 mg/ml
SR190-21.1-N-NI21.4 mg/ml
202.HR1979-14
HR1979-14.1-SEMB-NI59.8 mg/ml
HR1979-14.1-SEMB-GF44.1 mg/ml
HR1979-14.1-SEM-NI26.2 mg/ml
HR1979-14.1-SEM-R1-GF62 mg/ml
HR1979-14.1-SEM-GF20.33 mg/ml
203.ER34-15
ER34-15.2-SEMET-NI60.4 mg/ml
ER34-15.2-SEM-NI23.1 mg/ml
204.HR2053-14
HR2053-14.3-N-NI88.5 mg/ml
HR2053-14.3-SEM-NI56.17 mg/ml
205.HR1949-14
HR1949-14.4-SEM-NI-B1 mg/ml
HR1949-14.4-SEM-NI1 mg/ml
206.HR2171-14
HR2171-14.1-NB-NI21 mg/ml
HR2171-14.1-ND-NI19.6 mg/ml
HR2171-14.1-N-NI9.4 mg/ml
207.HR2072-14
HR2072-14.1-SEM-NI15.19 mg/ml
HR2072-14.1-N-NI83.4 mg/ml
208.HR339-21
HR339-21-MGK-SEMET-NI44 mg/ml
209.ER14-21
ER14-21-NC-GF18 mg/ml
ER14-21-MGK-N15-GF39.24 mg/ml
ER14-21-MGK-N15C13-GF10 mg/ml
ER14-21-MGK-NC5-GF30 mg/ml
ER14-21-NC-NI23 mg/ml
210.AtR65-21
ATR65-21.2-N-GF4.94 mg/ml
ATR65-21.2-SEM-GF11 mg/ml
ATR65-21.2-NC5-NI14.2 mg/ml
ATR65-21.2-SEM-NI31 mg/ml
211.SoR23-21
SOR23-21.4-N-NI0.8 mg/ml
212.PfR22-21
PFR22-21.4-NC5-NI6 mg/ml
213.VpR8-21
VPR8-21.2-SEM-R1-GF92.3 mg/ml
VPR8-21.2-NC5-NI26 mg/ml
214.SR200-21
SR200-21.1-N-NI28.7 mg/ml
SR200-21.1-SEM-NI32 mg/ml
215.BoR29-21
BOR29-21.2-SEM-GF19.8 mg/ml
216.WR45
WR45-GF15 mg/ml
217.SaR13-21
SAR13-21.1-SEM-NI65 mg/ml
SAR13-21.1-SEM-GF7.68 mg/ml
218.ER75-21
ER75-21-MGK-15N13C-GF90 mg/ml
ER75-21-MGK-N15-GF100 mg/ml
219.LmR6-21
LMR6-21.1-N-NI52.9 mg/ml
LMR6-21.1-SEM-NI108 mg/ml
220.ER223-21
ER223-21.1-SEM-GF33.6 mg/ml
221.VpR16-21
VPR16-21.2-SEM-NI40 mg/ml
VPR16-21.2-SEM-GF7.44 mg/ml
222.BlR1-21
BLR1-21.1-SEM-NI87 mg/ml
BLR1-21.1-SEM-GF25.44 mg/ml
223.OR3-21
OR3-21.5-N-GF16.8 mg/ml
224.HR2496-14
HR2496-14.1-NCB-GF11.13 mg/ml
HR2496-14.1-NC-GF9.72 mg/ml
HR2496-14.1-SEM-NI17.8 mg/ml
HR2496-14.1-NCC-GF21.36 mg/ml
HR2496-14.1-NCC-NI40.5 mg/ml
HR2496-14.1-NC5-NI16.2 mg/ml
HR2496-14.1-NCB-NI40.4 mg/ml
225.SR256-21
SR256-21.1-N-GF4.5 mg/ml
SR256-21.1-SEM-GF17.36 mg/ml
226.HR2060-14
HR2060-14.3-SEM-NI25.84 mg/ml
HR2060-14.3-SEM-GF14.4 mg/ml
227.MrR32-21
MRR32-21.2-SEM-GF49.68 mg/ml
MRR32-21.2-SEM-NI107 mg/ml
MRR32-21.2-N-NI38.3 mg/ml
228.VcR20-21
VCR20-21.1-SEM-GF63 mg/ml
VCR20-21.1-SEM-NI174 mg/ml
229.BlR15-21
BLR15-21.1-NC-GF52.11 mg/ml
BLR15-21.1-NC-NI54.2 mg/ml
BLR15-21.1-N-NI102.7 mg/ml
BLR15-21.1-SEM-GF71.82 mg/ml
BLR15-21.1-SEM-NI57 mg/ml
230.LmR32-21
LMR32-21.1-N-NI41.6 mg/ml
LMR32-21.1-SEM-NI101 mg/ml
231.HR1409-15
HR1409-15.3-SEM-NI34.2 mg/ml
HR1409-15.3-SEM-GF19.25 mg/ml
HR1409-15.3-NC5-NI1.68 mg/ml
232.ZR58-21
ZR58-21.2-SEM-GF1.19 mg/ml
233.BeR40-21
BER40-21.1-SEM-R2-NI37 mg/ml
BER40-21.1-SEM-R1-GF14.088 mg/ml
BER40-21.1-N-NI26.2 mg/ml
BER40-21.1-SEM-GF26.16 mg/ml
BER40-21.1-SEM-NI24 mg/ml
BER40-21.1-SEM-R2-GF19.953 mg/ml
BER40-21.1-SEM-R1-NI39 mg/ml
234.LR35-21
LR35-21.5-SEM-GF40 mg/ml
LR35-21.5-SEM-R3-GF7.905 mg/ml
LR35-21.5-SEM-R1-NI163 mg/ml
LR35-21.5-SEM-R2-GF4.1875 mg/ml
LR35-21.5-SEM-R1-GF47.04 mg/ml
LR35-21.5-SEM-NI145 mg/ml
235.HR319-21
HR319-21-MGK-N15-GF33.8 mg/ml
236.HR2320-14
HR2320-14.1-SEM-NI0.99 mg/ml
237.FR87-21
FR87-21-MGK-SEMET-NI12.465 mg/ml
FR87-21-SEMD-NI11.74 mg/ml
FR87-21-SMC-NI11.8 mg/ml
FR87-21-SMC-GF7.68 mg/ml
FR87-21-SEMD-GF13.2 mg/ml
FR87-21-MGK-SEMET-GF2.94 mg/ml
238.SeR1-21
SER1-21.2-SEM-NI41 mg/ml
239.PfR34-21
PFR34-21.2-SEMET-NI81.84 mg/ml
PFR34-21.2-NB-GF25.2 mg/ml
PFR34-21.2-SEMET-GF47.25 mg/ml
PFR34-21.2-NB-NI48.6 mg/ml
PFR34-21.2-SEM-GF33.252 mg/ml
PFR34-21.2-N-NI35.6 mg/ml
PFR34-21.2-NC-NI36.4 mg/ml
PFR34-21.2-SEM-NI72.6 mg/ml
240.IR61-21
IR61-21-MGK-LB-GF93.6 mg/ml
IR61-21-MGK-15N-NI116 mg/ml
241.PgR26-21
PGR26-21.3-SEM-GF68.6 mg/ml
242.WR33-14-(1-109)
WR33-14-(1-109)-15N-GF90 mg/ml
243.TvR27-21
TVR27-21.2-SEM-NI60 mg/ml
TVR27-21.2-N-NI34.8 mg/ml
244.LgR20-21
LGR20-21.2-SEM-GF37.8 mg/ml
LGR20-21.2-N-GF37.08 mg/ml
245.SR209-21
SR209-21.3-N-NI6.22 mg/ml
SR209-21.3-SEM-NI7 mg/ml
246.HR208-15
HR208-15.1-SEM-NI116 mg/ml
247.ZR25-21
ZR25-21-MGK-SEMET-GF24.15 mg/ml
248.MrR36-21
MRR36-21.1-SEM-NI74 mg/ml
249.CdR8-21
CDR8-21.1-SEM-NI50 mg/ml
250.HR2335-14
HR2335-14.2-SEM-NI6.25 mg/ml
251.IR47-63M86M21
IR47-63M86M21.3-SEM-GF103.2 mg/ml
IR47-63M86M21.3-SEM-NI79 mg/ml
252.EfR30-21
EFR30-21.1-SEM-NI7.56 mg/ml
253.XcR35-21
XCR35-21.1-NCB-NI86.7 mg/ml
XCR35-21.1-SEM-R1-GF14.74 mg/ml
XCR35-21.1-NCC-GF35.76 mg/ml
XCR35-21.1-SEM-GF4.8 mg/ml
XCR35-21.1-NCC-NI40 mg/ml
XCR35-21.1-NC5B-GF41.28 mg/ml
XCR35-21.1-NCB-GF39.48 mg/ml
XCR35-21.1-NC5-NI22.2 mg/ml
XCR35-21.1-NC5B-NI32 mg/ml
XCR35-21.1-NC-GF21 mg/ml
254.SeR12-21
SER12-21.2-SEM-NI70.7 mg/ml
255.GsR13-21
GSR13-21.1-SEM-GF112.8 mg/ml
256.IR14-21
IR14-21-MGK-N15-GF20.4 mg/ml
IR14-21-MGK-LB-GF16 mg/ml
257.ER132-21
ER132-21-MGK-TB-GF13.92 mg/ml
258.PR66-21
PR66-21-MGK-TB-NI90 mg/ml
PR66-21-MGK-NC5-NI90 mg/ml
259.CvR27-21
CVR27-21.2-N-GF8.4 mg/ml
CVR27-21.2-SEM-GF72.48 mg/ml
260.MjR37-21
MJR37-21.2-SEM-NI33 mg/ml
261.SfR29-21
SFR29-21.1-SEM-NI12 mg/ml
262.HR2221-14
HR2221-14.1-SEM-NI21.86 mg/ml
263.SfR18-21
SFR18-21.1-SEM-NI25 mg/ml
SFR18-21.1-NC5-NI69.4 mg/ml
264.MjR38-21
MJR38-21.3-SEM-NI5.88 mg/ml
265.CvR12-21
CVR12-21.1-N-NI137.4 mg/ml
CVR12-21.1-SEM-GF123 mg/ml
266.XcR9-21
XCR9-21.1-SEM-NI32.8 mg/ml
267.BhR9-21
BHR9-21.1-SEM-NI3 mg/ml
268.BpR34-21
BPR34-21.1-SEM-NI15 mg/ml
BPR34-21.1-N-NI76.8 mg/ml
BPR34-21.1-NC5-NI74.4 mg/ml
BPR34-21.1-N-GF61.6 mg/ml
269.SfR7-21
SFR7-21.1-SEM-NI131 mg/ml
SFR7-21.1-N-NI75.4 mg/ml
SFR7-21.1-SEM-GF100.71 mg/ml
270.PfR48-21
PFR48-21.1-NC-GF1.47 mg/ml
PFR48-21.1-NC5-NI0.56175 mg/ml
PFR48-21.1-N-NI68.8 mg/ml
PFR48-21.1-SEM-NI117 mg/ml
PFR48-21.1-NC5B-NI25 mg/ml
PFR48-21.1-SEM*-GF4 mg/ml
PFR48-21.1-NC-NI101.2 mg/ml
PFR48-21.1-N-GF11.4 mg/ml
PFR48-21.1-NCB-NI9.7 mg/ml
PFR48-21.1-NCA-GF6.123 mg/ml
PFR48-21.1-NCA-NI9.7 mg/ml
271.MR23-21
MR23-21-MGK-N15-GF70 mg/ml
MR23-21-MGK-SEMET-GF45 mg/ml
272.StR36-21
STR36-21.1-SEM-NI112.5 mg/ml
273.PfR18-21
PFR18-21.1-SEM-NI27.4 mg/ml
PFR18-21.1-SEM-GF22.5 mg/ml
PFR18-21.1-SEMB-NI12.16 mg/ml
PFR18-21.1-SEMB-GF17 mg/ml
274.AtR25-21
ATR25-21.1-SEM-GF64 mg/ml
275.RpR8-21
RPR8-21.3-SEM-GF33.6 mg/ml
276.MrR29-21
MRR29-21.2-NC5-NI94.4 mg/ml
MRR29-21.2-SEM-GF48 mg/ml
MRR29-21.2-SEM-NI73 mg/ml
277.SR44-21
SR44-21-MGK-N15-GF49.68 mg/ml
SR44-21-MGK-SEMET-GF44.1 mg/ml
SR44-21-MGK-LB-GF113.4 mg/ml
278.HR2106-14
HR2106-14.1-NC5-NI68.96 mg/ml
HR2106-14.1-NC-GF25.2 mg/ml
HR2106-14.1-NC5B2-NI22.1 mg/ml
HR2106-14.1-SEM-NI46.09 mg/ml
HR2106-14.1-NC5B1-GF65.4 mg/ml
HR2106-14.1-SEM-GF50.35 mg/ml
HR2106-14.1-NC5B1-NI117.5 mg/ml
HR2106-14.1-NC-NI266 mg/ml
HR2106-14.1-14N-GF98.8 mg/ml
HR2106-14.1-NCB-GF100.8 mg/ml
279.StR7-21
STR7-21.1-SEM-NI56 mg/ml
280.SoR37-21
SOR37-21.1-N-NI186 mg/ml
SOR37-21.1-SEM-GF43.2 mg/ml
SOR37-21.1-SEM-NI61 mg/ml
281.HR1865-14
HR1865-14.2-SEM-NI55.36 mg/ml
HR1865-14.2-N-NI51.4 mg/ml
HR1865-14.2-SEM-GF90.36 mg/ml
282.BtR16-21
BTR16-21.1-SEM-NI52 mg/ml
BTR16-21.1-N-NI99.9 mg/ml
283.OP4
OP414 mg/ml
284.StR38-21
STR38-21.1-SEM-NI63 mg/ml
285.WR56
WR56-GF15 mg/ml
286.HR1768-14
HR1768-14.1-SEM-NI0.63 mg/ml
HR1768-14.1-N-NI8.3 mg/ml
287.SR213-21
SR213-21.2-NCB-NI56.9 mg/ml
SR213-21.2-NC-GF79.2 mg/ml
SR213-21.2-NCB-GF63.84 mg/ml
SR213-21.2-SEM-NI67 mg/ml
SR213-21.2-NC5-NI153 mg/ml
SR213-21.2-N-GF75.46 mg/ml
SR213-21.2-SEM-GF45.15 mg/ml
SR213-21.2-NC-NI140.7 mg/ml
288.ER231-21
ER231-21.2-NC5-NI6 mg/ml
289.CvR16-21
CVR16-21.1-SEM-GF6.8 mg/ml
CVR16-21.1-N-NI5.244 mg/ml
290.AtR51-21
ATR51-21.1-SEM-NI107 mg/ml
291.IR102-21
IR102-21-SEM-R1-GF14.88 mg/ml
IR102-21-SEM-R1-NI45 mg/ml
IR102-21-15N-GF50 mg/ml
IR102-21-SEM-R2-GF16.8 mg/ml
IR102-21-TB-GF80 mg/ml
IR102-21-SEM-R2-NI63 mg/ml
292.LR31-21
LR31-21.1-SEMB-GF29.44 mg/ml
LR31-21.1-SEM-NI50.4 mg/ml
LR31-21.1-SEMB-NI34.8 mg/ml
LR31-21.1-SEM-GF36.33 mg/ml
293.VpR29-21
VPR29-21.1-SEM-R1-GF113.52 mg/ml
294.ER76-15
ER76-15.1-SEMET-GF14.7 mg/ml
ER76-15.1-SEMET-NI22.2 mg/ml
ER76-15.1-SEMB-NI12.89 mg/ml
295.MR1-21
MR1-21-MGK-N15-GF70 mg/ml
MR1-21-MGK-SEMET-GF37.8 mg/ml
MR1-21-MGK-SEMET-NI90 mg/ml
296.HR2241-14
HR2241-14.2-SEM-NI14.68 mg/ml
HR2241-14.2-NC5-NI7.7 mg/ml
297.SR167-21
SR167-21-MGK-TB-NI152 mg/ml
298.CcR27-21
CCR27-21.2-N-GF18.144 mg/ml
CCR27-21.2-NC-NI72.3 mg/ml
CCR27-21.2-NC5-GF15.8 mg/ml
CCR27-21.2-N-NI50.8 mg/ml
CCR27-21.2-NC-GF55.2 mg/ml
CCR27-21.2-NC5-NI71 mg/ml
299.SR70-21
SR70-21-MGK-TB-GF60 mg/ml
SR70-21-MGK-N15-GF80 mg/ml
300.HR833-14
HR833-14.1-SEM-NI4.3 mg/ml
301.LR4-21
LR4-21.5-N-NI39.3 mg/ml
LR4-21.5-SEM-NI31.3 mg/ml
302.SfR11-21
SFR11-21.2-SEM-NI100 mg/ml
303.BR17-21
BR17-21-SEM-NI52.5 mg/ml
304.PsR62-21
PSR62-21.3-N-GF30 mg/ml
PSR62-21.3-SEM-GF42.12 mg/ml
305.MaR15-21
MAR15-21.1-N-NI76.2 mg/ml
MAR15-21.1-SEM-NI154 mg/ml
MAR15-21.1-SEM-R1-GF4.62 mg/ml
MAR15-21.1-SEM-GF12 mg/ml
306.AtR35-21
ATR35-21.1-SEM-GF4.8 mg/ml
307.BoR24-21
BOR24-21.3-SEM-R3-GF15.6 mg/ml
BOR24-21.3-SEM-R2-GF15.6 mg/ml
BOR24-21.3-SEM-R1-GF15.6 mg/ml
BOR24-21.3-SEM-GF6.84 mg/ml
308.LmR10-21
LMR10-21.1-SEM-NI8.3 mg/ml
309.PpR7-21
PPR7-21.3-NC5-NI76.62 mg/ml
PPR7-21.3-NC-GF11.97 mg/ml
PPR7-21.3-NC5B-NI97 mg/ml
PPR7-21.3-NC-NI111.2 mg/ml
PPR7-21.3-SEM-GF63 mg/ml
PPR7-21.3-SEM-NI135 mg/ml
310.HR1958-14
HR1958-14.1-NC-GF49.5 mg/ml
HR1958-14.1-NC-NI93.3 mg/ml
HR1958-14.1-SEM-GF52.2 mg/ml
HR1958-14.1-NC5-NI42.4 mg/ml
HR1958-14.1-N-NI23.4 mg/ml
HR1958-14.1-SEM-NI59.82 mg/ml
HR1958-14.1-NC5-GF30.3 mg/ml
311.IR44-21
IR44-21-MGK-15N-NI4 mg/ml
312.ZR31-21
ZR31-21-NC-NI23 mg/ml
ZR31-21-NC-GF6.12 mg/ml
313.SR10-21
SR10-21-NCB-NI19.795 mg/ml
SR10-21NCDME-GF12 mg/ml
SR10-21-MGK-N15-GF46.83 mg/ml
SR10-21-MGK-N1510/28-GF150 mg/ml
314.MrR5-21
MRR5-21.2-NC5-NI50 mg/ml
MRR5-21.2-NCB-GF9.7 mg/ml
MRR5-21.2-NC5B-NI239.8 mg/ml
MRR5-21.2-NC-NI18 mg/ml
MRR5-21.2-SEM-GF24 mg/ml
MRR5-21.2-NC5C-NI384 mg/ml
MRR5-21.2-NC-GF10.67 mg/ml
MRR5-21.2-NCB-NI20 mg/ml
MRR5-21.2-NC5C-GF23.73 mg/ml
MRR5-21.2-SEM-NI193.7 mg/ml
315.PfR75-21
PFR75-21.2-NC5-GF16.8426 mg/ml
316.SR174-21
SR174-21-MGK-TB-NI236 mg/ml
317.PR67-21
PR67-21-SEMET-NI18.1 mg/ml
PR67-21-SEMET-GF14.94 mg/ml
318.HR2424-14
HR2424-14.1-SEM-NI7.78 mg/ml
319.MgR6-21
MGR6-21.2-SEM-NI51 mg/ml
320.EfR32-21
EFR32-21.1-SEM-NI101 mg/ml
EFR32-21.1-N-NI199 mg/ml
321.MjR42-21
MJR42-21.2-SEM-NI20 mg/ml
MJR42-21.2-NC5-NI3.81 mg/ml
322.SR38-21
SR38-21-MGK-SEMET-GF48.6 mg/ml
SR38-21-MGK-N15-GF37.8 mg/ml
323.ET77-21
ET77-21.3-N-NI215 mg/ml
ET77-21.3-SEM-NI217 mg/ml
ET77-21.3-NB-NI18.7 mg/ml
ET77-21.3-SEMB-NI26 mg/ml
324.PsR51-21
PSR51-21.3-SEM-GF5.94 mg/ml
PSR51-21.3-NC5-NI20 mg/ml
PSR51-21.3-SEM-NI2 mg/ml
325.GsR20-21
GSR20-21.1-SEM-NI62 mg/ml
GSR20-21.1-NB-GF6 mg/ml
GSR20-21.1-SEM-GF57.64 mg/ml
326.RpR35-21
RPR35-21.2-NC5-NI24.2 mg/ml
RPR35-21.2-SEM-GF10.2 mg/ml
327.TR6
TR6-GF4.5 mg/ml
328.LpR6-21
LPR6-21.2-SEM-GF21.6 mg/ml
329.HdR10-21
HDR10-21.1-SEM-NI438 mg/ml
HDR10-21.1-SEM-GF87 mg/ml
330.hr39-21
HR39-21-MGK-SEMET-GF36.4 mg/ml
HR39-21-MGK-SEMET-NI47 mg/ml
331.HR2570-15
HR2570-15.1-SEM-NI54.76 mg/ml
HR2570-15.1-NC5-NI36.6 mg/ml
332.HR1684-15
HR1684-15.1-SEMET-NI90.002 mg/ml
HR1684-15.1-NC5-NI8.8 mg/ml
333.HR1965-14
HR1965-14.2-SEM-NI10.72 mg/ml
334.HR2377-14
HR2377-14.2-SEM-NI11.24 mg/ml
HR2377-14.2-N-NI1.1 mg/ml
335.HR2843-21
HR2843-21.4-RP-N-NI7 mg/ml
HR2843-21.4-RP-SEM-NI6 mg/ml
336.EfR42-21
EFR42-21.1-SEM-NI51.7 mg/ml
337.BR15-21
BR15-21-SEM-GF23.75 mg/ml
BR15-21-SEM-NI50.8 mg/ml
BR15-21-SEMB-NI36.69 mg/ml
BR15-21-SEMB-GF42.72 mg/ml
338.HR926-14
HR926-14.1-SEM-NI7.7 mg/ml
HR926-14.1-SEM-GF22.86 mg/ml
339.AtR43-21
ATR43-21.3-NC5-NI83.85 mg/ml
ATR43-21.2-NC5-NI98.6 mg/ml
ATR43-21.3-SEM-GF108 mg/ml
ATR43-21.2-SEM-NI33 mg/ml
340.IR73-21
IR73-21-NB4-NI76 mg/ml
IR73-21-NB5-NI80.3 mg/ml
IR73-21-NB2-GF36.25 mg/ml
IR73-21-MGK-15N-NI23 mg/ml
IR73-21-N15-NI228.9 mg/ml
IR73-21-MGK-SEMET-GF3.75 mg/ml
IR73-21-N15-GF6.75 mg/ml
IR73-21-NB2-NI76.8 mg/ml
IR73-21-NB1-NI77.7 mg/ml
IR73-21-SEMB-NI214 mg/ml
IR73-21-NB3-NI78.6 mg/ml
IR73-21-MGK-LB-GF60 mg/ml
IR73-21-N-NI25.8 mg/ml
IR73-21-N15-NI123 mg/ml
IR73-21-N-GF11.52 mg/ml
341.ScR4-21
SCR4-21.1-SEM-GF144 mg/ml
SCR4-21.1-N-GF35 mg/ml
342.BcR31-21
BCR31-21.1-SEM-GF4.6 mg/ml
BCR31-21.1-SEM-NI6 mg/ml
343.BR6-21
BR6-21-MGK-N15-NI11.2 mg/ml
344.PpR11-21
PPR11-21.6-SEM-GF19 mg/ml
345.BhR24-21
BHR24-21.2-SEM-GF17.28 mg/ml
BHR24-21.2-SEM-NI69 mg/ml
346.BcR20-21
BCR20-21.1-SEM-GF40.32 mg/ml
BCR20-21.1-SEM-NI61 mg/ml
347.RpR43-21
RPR43-21.2-NC5E-NI11.8 mg/ml
RPR43-21.2-NC5-NI5.1 mg/ml
RPR43-21.2-NC-CE5.58 mg/ml
RPR43-21.2-NC-GF13.26 mg/ml
RPR43-21.2-NC-NI13 mg/ml
RPR43-21.2-NC5D-GF7.479 mg/ml
RPR43-21.2-NC5D-NI11.8 mg/ml
RPR43-21.2-NC5D-CE3.85 mg/ml
348.JR9-21
JR9-21-MGK-TB-NI30 mg/ml
349.ER8-21
ER8-21-MGK-LB-NI16 mg/ml
ER8-21-MGK-N15-GF32.22 mg/ml
350.EfR36-21
EFR36-21.1-NC5C-GF11.76 mg/ml
EFR36-21.1-NCC-NI79.2 mg/ml
EFR36-21.1-NC5B-NI112 mg/ml
EFR36-21.1-NC5B-GF9.03 mg/ml
EFR36-21.1-NC5C-NI50 mg/ml
EFR36-21.1-SEM*-GF5.64 mg/ml
EFR36-21.1-NCB-NI57.8 mg/ml
EFR36-21.1-NCB-GF9.36 mg/ml
EFR36-21.1-NCC-GF16.38 mg/ml
EFR36-21.1-NC-GF12.96 mg/ml
EFR36-21.1-NC5-GF5.04 mg/ml
EFR36-21.1-NC5-NI54.5 mg/ml
EFR36-21.1-NC-NI93.2 mg/ml
351.HR2045-14
HR2045-14.1SEMB-NI76 mg/ml
HR2045-14.1-NC5-NI31.2 mg/ml
HR2045-14.1SEMB-GF19.92 mg/ml
HR2045-14.1-SEM-NI34.61 mg/ml
HR2045-14.1-SEM-GF51.48 mg/ml
352.PsR10-21
PSR10-21.3-SEM-GF35.1 mg/ml
PSR10-21.3-SEM-R1-GF18.2 mg/ml
PSR10-21.3-SEM-NI62 mg/ml
353.BoR11-21
BOR11-21.3-NC5-NI84.4 mg/ml
BOR11-21.3-NC-GF27.6 mg/ml
BOR11-21.3-SEM-GF6.6 mg/ml
354.OR17-unk
OR17-UNK.0-NCA-GF250 mg/ml
355.GsR46-21
GSR46-21.1-SEM-GF24.44 mg/ml
356.WR73
WR73-GF13.35 mg/ml
357.PfR23-21
PFR23-21.3-SEM-GF20.4 mg/ml
PFR23-21.3-SEMB-GF23.7 mg/ml
PFR23-21.3-SEMB-NI36.1 mg/ml
PFR23-21.3-SEM-R1-GF20.44 mg/ml
PFR23-21.3-SEM-NI33.8 mg/ml
358.HR919-14
HR919-14.1-SEM-NI45 mg/ml
HR919-14.1-N-NI22.6 mg/ml
359.ER159A-15
ER159A-15.1-SEM-GF9.6 mg/ml
ER159A-15.1-NC5-GF15.84 mg/ml
ER159A-15.1-SEM-NI35 mg/ml
ER159A-15.1-NC5-NI40 mg/ml
360.HR1408-15
HR1408-15.2-SEMET-NI47.54 mg/ml
361.ER43-21
ER43-21-MGK-TB-GF75 mg/ml
362.BcR29-21
BCR29-21.1-SEM-NI14 mg/ml
BCR29-21.1-SEM-GF56.43 mg/ml
363.ER20-21
ER20-21-SEM-NI1.196 mg/ml
364.HR41-21
HR41-21-NC-GF100 mg/ml
HR41-21-MGK-SEMET-GF90 mg/ml
HR41-21-SEM*-GF48.48 mg/ml
HR41-21-NCB-GF40.5 mg/ml
HR41-21-NC5B-GF27 mg/ml
HR41-21-MGK-N15-GF100 mg/ml
HR41-21-NC5-GF20 mg/ml
365.HR1652-15
HR1652-15.1-SEMET-NI28.6 mg/ml
HR1652-15.1-NC5-NI10.88 mg/ml
366.HR7186B-83-193-Av6HT
HR7186B-83-193-AV6HT.1-LBB-NI18 mg/ml
367.AR2242-14
AR2242-14.3-MGK-SEM-NI23 mg/ml
AR2242-14.3-MGK-NC5-NI26 mg/ml
AR2242-14.3-NC5B-NI60.6 mg/ml
368.StR30-21
STR30-21.1-SEM-GF29.16 mg/ml
STR30-21.1-SEM-R2-NI18 mg/ml
STR30-21.1-SEM-R1-NI23 mg/ml
STR30-21.1-SEM-NI45 mg/ml
STR30-21.1-SEM-R1-GF24.48 mg/ml
369.NR1-21
NR1-21-MGK-SEMET-GF14.76 mg/ml
NR1-21-MGK-N15-NI14 mg/ml
NR1-21-MGK-SEMET-NI25 mg/ml
370.HdR3-21
HDR3-21.2-SEM-NI21 mg/ml
HDR3-21.2-SEM-GF9.2 mg/ml
371.IR47-63M102M21
IR47-63M102M21.2-SEM-GF132 mg/ml
IR47-63M102M21.2-SEM-NI59 mg/ml
372.SfR57-21
SFR57-21.1-SEM-GF25.2 mg/ml
SFR57-21.1-SEM-NI54 mg/ml
373.SeR19-21
SER19-21.2-NC5-NI9.4 mg/ml
SER19-21.2-SEM-NI8.7 mg/ml
374.SeR38-21
SER38-21.2-SEM-NI86 mg/ml
375.EfR23-21
EFR23-21.1-SEM-NI72 mg/ml
376.ER21-15
ER21-15-SEM-NI64.9 mg/ml
ER21-15-SEMTIG-NI29.8 mg/ml
377.HR1686-15
HR1686-15.1-SEM-NI33 mg/ml
378.HR2222-14
HR2222-14.3-SEM-NI13.52 mg/ml
379.BhR31-21
BHR31-21.2-SEM-GF194.64 mg/ml
BHR31-21.2-SEM-NI402 mg/ml
380.HR2841-14
HR2841-14.2-SEM-NI30 mg/ml
381.CvR32-21
CVR32-21.2-SEM-GF14 mg/ml
CVR32-21.2-N-NI28.1 mg/ml
382.XR7-21
XR7-21-MGK-N15-NI3.57 mg/ml
383.AR81-14
AR81-14.1-N-NI95.1 mg/ml
AR81-14.1-NC-NI36.4 mg/ml
AR81-14.1-NC-GF11.28 mg/ml
AR81-14.1-SEM-NI134 mg/ml
384.HR564-14
HR564-14-MGK-SEMET-GF80 mg/ml
385.SR231-21
SR231-21.1-NB-GF89.28 mg/ml
SR231-21.1-SEM-NI229 mg/ml
SR231-21.1-N-NI56.6 mg/ml
386.SeR30-21
SER30-21.2-N-NI33.6 mg/ml
SER30-21.2-SEM-NI45 mg/ml
387.CdR13-21
CDR13-21.2-NB-GF23.6 mg/ml
CDR13-21.2-SEM-GF156 mg/ml
CDR13-21.2-N-NI24 mg/ml
388.BtR15-21
BTR15-21.1-NC5C-GF12.84 mg/ml
BTR15-21.1-NCC-GF13.2 mg/ml
BTR15-21.1-NC5B-GF12.84 mg/ml
BTR15-21.1-SEM-NI32 mg/ml
BTR15-21.1-NC5-NI13.3 mg/ml
BTR15-21.1-SEM-GF7.35 mg/ml
BTR15-21.1-NCB-GF5.17 mg/ml
BTR15-21.1-NC-GF5.17 mg/ml
BTR15-21.1-NCD-GF13.2 mg/ml
389.KR12-21
KR12-21-SEM-NI52 mg/ml
KR12-21-SEM-GF39.44 mg/ml
KR12-21-N-NI65 mg/ml
390.CaR8-21
CAR8-21.3-N-NI9.2 mg/ml
CAR8-21.3-SEM-NI10 mg/ml
391.ScR8-21
SCR8-21.2-SEM-GF15.4 mg/ml
392.WR78
WR78-GF15 mg/ml
393.SaR1-21
SAR1-21.1-NC5-NI14.89 mg/ml
SAR1-21.1-SEM-NI11 mg/ml
394.ET59-21
ET59-21.2-SEM-NI119 mg/ml
395.TvR21-21
TVR21-21.3-SEM-GF4.5 mg/ml
TVR21-21.3-N-NI38.3 mg/ml
TVR21-21.3-SEM-NI91 mg/ml
396.HR1803-14
HR1803-14.4-SEM-NI2.7 mg/ml
397.WR66
WR66-GF25 mg/ml
398.BoR26-21
BOR26-21.3-N-NI55.56 mg/ml
BOR26-21.3-NC-GF88.8 mg/ml
BOR26-21.3-NC5-GF91.2 mg/ml
BOR26-21.3-SEM-GF65.6 mg/ml
399.HR2220-14
HR2220-14.3-SEM-NI16.74 mg/ml
HR2220-14.3-NC5-NI13.8 mg/ml
400.SR1-21
SR1-21-MGK-N15-GF14.58 mg/ml
401.HR894-14
HR894-14.2-SEM-NI24.26 mg/ml
402.RpR42-21
RPR42-21.1-SEM-GF15.225 mg/ml
403.ER13-21
ER13-21-MGK-SEMET-GF125.1 mg/ml
ER13-21-MGK-N15-GF10.44 mg/ml
404.SpR20-21
SPR20-21.4-SEM-NI1.51 mg/ml
405.VpR30-21
VPR30-21.1-N-NI3.5 mg/ml
VPR30-21.1-SEM-GF15.4 mg/ml
406.AtR8-21
ATR8-21.1-SEM-GF59.4 mg/ml
ATR8-21.1-NC-GF57.06 mg/ml
ATR8-21.1-NC-NI129 mg/ml
ATR8-21.1-NC5-NI51.6 mg/ml
407.QR58-21
QR58-21-MGK-LB-NI2.5 mg/ml
QR58-21-MGK-N15-NI13 mg/ml
408.PgR8-21
PGR8-21.1-SEM-GF9.6 mg/ml
409.SR15-21
SR15-21-MGK-SEMET-GF18 mg/ml
SR15-21-MGK-N15-GF55 mg/ml
410.EfR25-21
EFR25-21.1-N-NI70.5 mg/ml
EFR25-21.1-SEM-NI89.3 mg/ml
411.BcR10-21
BCR10-21.1-SEM-NI5 mg/ml
412.LpR24-21
LPR24-21.1-SEM-GF11.8 mg/ml
413.SR65-21
SR65-21-MGK-TB-GF21.6 mg/ml
SR65-21-SEM-R2-NI36 mg/ml
SR65-21-SEM-GF27.3 mg/ml
SR65-21-SEM-R1-GF24 mg/ml
SR65-21-SEM-R2-AE18 mg/ml
SR65-21-SEM-R2-GF25.83 mg/ml
SR65-21-MGK-N15-NI7 mg/ml
SR65-21-SEM-NI32 mg/ml
SR65-21-SEM-R1-NI35 mg/ml
414.HR2277-14
HR2277-14.2-N-NI9.5 mg/ml
HR2277-14.2-SEM-NI6.19 mg/ml
415.SR154-21
SR154-21-MGK-SEMET-GF49.5 mg/ml
SR154-21-MGK-N15-GF80 mg/ml
416.CvR19-21
CVR19-21.1-N-NI3.6 mg/ml
CVR19-21.1-SEM-GF73.5 mg/ml
417.ET48-21
ET48-21.2-SEM-NI75 mg/ml
ET48-21.2-N-NI95.5 mg/ml
418.MrR12-21
MRR12-21.1-N-NI44.4 mg/ml
MRR12-21.1-SEM-NI47 mg/ml
MRR12-21.1-SEM-GF21.84 mg/ml
419.PpR61-21
PPR61-21.1-N-NI27 mg/ml
PPR61-21.1-SEM-NI44 mg/ml
PPR61-21.1-SEM-GF22.2 mg/ml
420.QR8-21
QR8-21-MGK-N15-NI0.816 mg/ml
421.HR1450-15
HR1450-15.2-SEM-NI11.3 mg/ml
422.MrR33-21
MRR33-21.1-NC5-NI63.9 mg/ml
MRR33-21.1-SEM-NI19 mg/ml
423.HR2263-14
HR2263-14.1-SEM-NI58.4 mg/ml
424.ZR10-21
ZR10-21-MGK-SEMET-NI37 mg/ml
ZR10-21-MGK-SEMET-GF32.625 mg/ml
425.HR2249-14
HR2249-14.2-SEM-NI16.6 mg/ml
HR2249-14.2-N-NI11.8 mg/ml
HR2249-14.2-SEM-GF10.5 mg/ml
426.EfR5-21
EFR5-21.20-SEM-NI23.3 mg/ml
EFR5-21.20-SEM-GF2.4 mg/ml
427.JR19-21
JR19-21-MGK-NC-GF20 mg/ml
JR19-21-MGK-SEMET-NI69 mg/ml
JR19-21-NC5-GF27.3 mg/ml
JR19-21-MGK-N-GF20.8 mg/ml
428.ER128-21
ER128-21-MGK-TB-GF60 mg/ml
429.HR845-14
HR845-14.2-N-NI2.945 mg/ml
HR845-14.2-SEM-NI53.6 mg/ml
HR845-14.2-SEM-GF28 mg/ml
430.SR123-21
SR123-21-MGK-SEMET-GF117 mg/ml
431.HR2246-14
HR2246-14.1-SEM-NI3.09 mg/ml
432.HR949-14
HR949-14.2-SM-NI6.18 mg/ml
433.MjR49-21
MJR49-21.1-SEM-NI91 mg/ml
MJR49-21.1-SEM-GF3.6 mg/ml
434.BoR9-21
BOR9-21.1-SEM-GF13.86 mg/ml
435.SR208-21
SR208-21.4-SEM-NI155 mg/ml
SR208-21.4-N-NI101 mg/ml
SR208-21.4-SEM-GF18.96 mg/ml
SR208-21.8-SEM-NI81 mg/ml
SR208-21.8-N-NI99.5 mg/ml
436.BtR6-21
BTR6-21.1-SEM-NI58 mg/ml
437.HR1406-15
HR1406-15.2-SEMET-NI17.29 mg/ml
HR1406-15.2-SEMET-GF15.12 mg/ml
438.AtR39-21
ATR39-21.1-SEM-GF25 mg/ml
ATR39-21.1-NB-NI2.2 mg/ml
439.ET73-21
ET73-21.2-SEM-NI53 mg/ml
ET73-21.2-SEM-GF53.79 mg/ml
440.BhR60-21
BHR60-21.2-SEM-NI77 mg/ml
BHR60-21.2-SEM-GF50.8 mg/ml
441.BhR2-21
BHR2-21.2-NC-NI28.4 mg/ml
BHR2-21.2-SEM*-GF1.6 mg/ml
BHR2-21.2-NC5B-GF7.14 mg/ml
BHR2-21.2-SEM-NI27 mg/ml
BHR2-21.2-NC-GF8.88 mg/ml
BHR2-21.2-NC5-NI13.9 mg/ml
442.PpR68-21
PPR68-21.5-SEM-GF21.6 mg/ml
443.MhR29-14
MHR29-14.4-SEM-NI5 mg/ml
444.IR66-15
IR66-15.1-N-NI13.95 mg/ml
IR66-15.1-SEMET-NI66.7 mg/ml
IR66-15.1-SEMET-GF30.66 mg/ml
445.MjR31-21
MJR31-21.3-SEM-NI22 mg/ml
446.QR49-21
QR49-21-MGK-TB-NI36 mg/ml
447.SoR52-21
SOR52-21.1-SEM-GF37.8 mg/ml
448.BR11-21
BR11-21-NC5-GF234.23 mg/ml
BR11-21-MGK-SEM-NI48.7 mg/ml
BR11-21-NC5-NI165 mg/ml
BR11-21-MGK-NC5-NI146 mg/ml
BR11-21-NC5-GF100 mg/ml
449.SfR48-21
SFR48-21.1-SEM-NI30 mg/ml
SFR48-21.1-NC5-NI35.7 mg/ml
450.SoR27-21
SOR27-21.2-SEM-NI70 mg/ml
451.CvR15-21
CVR15-21.2-SEM-GF44.46 mg/ml
452.SpR9-21
SPR9-21.2-SEMB-NI11.15 mg/ml
SPR9-21.2-N-NI21.6 mg/ml
SPR9-21.2-SEM-NI25.89 mg/ml
453.ER183-21
ER183-21.7-SEM-GF18.9 mg/ml
454.ER33-21
ER33-21-SEM-NI4.17 mg/ml
455.XR9-21
XR9-21-MGK-TB-NI6 mg/ml
456.BR3-21
BR3-21-MGK-SEMET-NI41 mg/ml
457.HR8345A-321-474-Av6HT
HR8345A-321-474-AV6HT.1-LBA-NI33.6 mg/ml
458.MrR25-21
MRR25-21.1-SEM-NI3 mg/ml
459.ScR21-21
SCR21-21.3-SEM-R1-GF14 mg/ml
460.BhR48-21
BHR48-21.2-SEM-NI256 mg/ml
461.HR1688-15
HR1688-15.2-SEM-NI24.41 mg/ml
HR1688-15.2-N-NI0.8 mg/ml
462.CcR16-21
CCR16-21.1-SEM-NI25.4016 mg/ml
CCR16-21.1-SEME-GF3.99 mg/ml
CCR16-21.1-SEMC2-GF1.68 mg/ml
CCR16-21.1-SEM-GF4.95 mg/ml
CCR16-21.1-SEMB-NI12.2 mg/ml
CCR16-21.1-SEME-NI103 mg/ml
CCR16-21.1-SEMD-GF3.99 mg/ml
CCR16-21.1-SEMC1-GF4.8 mg/ml
CCR16-21.1-SEMC1-NI6.66 mg/ml
CCR16-21.1-SEMC2-NI7.74 mg/ml
CCR16-21.1-SEMD-NI106.1 mg/ml
CCR16-21.1-SEMB-GF8.85 mg/ml
463.GR63A-15
GR63A-15.3-NC5B-GF9.6 mg/ml
GR63A-15.3-SEM-NI5 mg/ml
GR63A-15.3-NC5B-NI10 mg/ml
464.HR1480-14
HR1480-14.2-NC5-NI17.37 mg/ml
HR1480-14.2-SEM-NI40.6 mg/ml
465.IR4-21
IR4-21-MGK-SEMET-GF67.2 mg/ml
466.IR47-21
IR47-21-MGK-SEMET-GF50.4 mg/ml
IR47-21-MGK-LB-NI23 mg/ml
IR47-21-MGK-N15-GF40 mg/ml
467.CtR7-21
CTR7-21.1-SEM-NI37 mg/ml
468.XR5-21
XR5-21-MGK-TB-NI32 mg/ml
469.GR29A-15
GR29A-15.1-SEM-GF23.4 mg/ml
GR29A-15.1-N-GF29.64 mg/ml
470.WR33-14-(1-117)
WR33-14-(1-117)-15N-GF90 mg/ml
471.SR237-21
SR237-21.3-N-NI30.1 mg/ml
SR237-21.3-SEM-R2-NI52 mg/ml
SR237-21.3-SEM-NI132 mg/ml
SR237-21.3-SEM-R1-GF49.5 mg/ml
SR237-21.3-SEM-GF43.74 mg/ml
SR237-21.3-SEM-R2-GF54 mg/ml
SR237-21.3-SEM-R1-NI83 mg/ml
472.SR142-15
SR142-15.2-SEMTIG-NI3 mg/ml
473.MjR17-21
MJR17-21.2-SEM-NI117 mg/ml
MJR17-21.2-N-NI35.772 mg/ml
474.BeR29-21
BER29-21.15-SEM-GF22.36 mg/ml
475.SR391-21
SR391-21.2-NC5A-GF27.3 mg/ml
476.PpR33-21
PPR33-21.1-N-NI29 mg/ml
PPR33-21.1-SEM-NI9 mg/ml
477.LgR22-21
LGR22-21.3-N-GF18.2 mg/ml
LGR22-21.3-SEM-GF86.4 mg/ml
478.HR953-14
HR953-14-SEMET-NI17.7 mg/ml
479.GsR24-21
GSR24-21.1-SEM-GF26 mg/ml
480.BhR28-21
BHR28-21.1-SEM-NI87 mg/ml
481.SpR17-21
SPR17-21.4-SEM-GF60.03 mg/ml
SPR17-21.4-SEM-NI85.1 mg/ml
SPR17-21.4-N-NI61.2 mg/ml
482.HR2045-14.5(1-59)
HR2045-14.5(1-59)-SEM-GF28.8 mg/ml
483.HR2045-14.3(wt)
HR2045-14.3(WT)-SEM-GF27 mg/ml
484.MTH0935_1_96
TT217-SEM-R1-NI105.6 mg/ml
485.IR57-21
IR57-21-TB-GF156 mg/ml
486.VpR24-21
VPR24-21.2-SEM-GF28.56 mg/ml
VPR24-21.2-N-NI145 mg/ml
VPR24-21.2-SEM-NI94 mg/ml
487.HR1868-14
HR1868-14.3-SEM-NI17.23 mg/ml
488.LR21-21
LR21-21.1-SEM-NI114 mg/ml
LR21-21.1-NC5-NI62 mg/ml
LR21-21.1-SEM-GF60 mg/ml
489.PpR46-21
PPR46-21.6-SEM-GF32.4 mg/ml
490.SR204-21
SR204-21.4-N-NI19.7 mg/ml
SR204-21.4-SEM-GF16 mg/ml
SR204-21.4-SEM-NI19 mg/ml
491.VpR2-21
VPR2-21.1-SEM-GF6.82 mg/ml
VPR2-21.1-SEMB-GF9.36 mg/ml
VPR2-21.1-SEMD-GF2.6 mg/ml
VPR2-21.1-SEMC-GF13.78 mg/ml
492.YST6795_1_185
YT62-N-NI4.953 mg/ml
493.HR923-14
HR923-14.2-SEM-NI6.8 mg/ml
494.LpR14-21
LPR14-21.1-SEM-GF75.6 mg/ml
495.JR4-21
JR4-21-MGK-TB137 mg/ml
496.SR52-21
SR52-21-MGK-TB-GF51 mg/ml
497.LmR11-21
LMR11-21.1-NB-NI99.7 mg/ml
LMR11-21.1-N-NI35.9 mg/ml
LMR11-21.1-SEM-GF44.28 mg/ml
LMR11-21.1-NB-GF61.88 mg/ml
LMR11-21.1-SEM-NI168 mg/ml
LMR11-21.1-N-GF43.68 mg/ml
LMR11-21.1-NC5-NI67.1 mg/ml
498.SeR24-21
SER24-21.1-NB-GF18.56 mg/ml
SER24-21.1-N-NI21.4 mg/ml
SER24-21.1-SEM-NI39 mg/ml
SER24-21.1-SEM-GF10.8 mg/ml
499.MrR47-21
MRR47-21.2-SEM-NI22 mg/ml
MRR47-21.2-NC5-NI21.4 mg/ml
500.BhR8-21
BHR8-21.1-SEM-NI63 mg/ml
BHR8-21.1-NC5-NI45.7 mg/ml
501.BhR37-21
BHR37-21.3-SEM-GF67.62 mg/ml
BHR37-21.3-SEM-NI41 mg/ml
502.HR2567-15
HR2567-15.2-N-NI27.7 mg/ml
HR2567-15.2-SEM-NI2 mg/ml
503.HR1371-14
HR1371-14.2-SEM-NI17.5 mg/ml
504.IR18-21
IR18-21-MGK-NI11.9 mg/ml
505.HR2015-14
HR2015-14.1-SEM-GF9 mg/ml
HR2015-14.1-N-NI6.25 mg/ml
HR2015-14.1-SEM-NI35 mg/ml
506.BcR38-21
BCR38-21.2-SEM-NI48 mg/ml
BCR38-21.2-SEM-GF9.24 mg/ml
507.AtR34-21
ATR34-21.2-SEM-GF69.6 mg/ml
508.NeR35-21
NER35-21.1-SEM-NI19 mg/ml
509.VpR41-21
VPR41-21.1-SEM-GF32.55 mg/ml
VPR41-21.1-SEM-NI105 mg/ml
510.BuR12-21
BUR12-21.1-SEM-GF21.6 mg/ml
511.AtR62-21
ATR62-21.1-SEM-NI85 mg/ml
ATR62-21.3-SEM-GF68.8 mg/ml
ATR62-21.1-N-NI113 mg/ml
512.IR45-21
IR45-21-MGK-SEMET-GF90 mg/ml
513.BoR27-21
BOR27-21.2-N-GF19.5 mg/ml
BOR27-21.2-SEM-GF65.6 mg/ml
514.CtR21-21
CTR21-21.2-SEM-NI90 mg/ml
CTR21-21.2-SEM-GF26.4 mg/ml
515.IR47-63M161M21
IR47-63M161M21.3-SEM-NI46 mg/ml
IR47-63M161M21.3-SEM-GF85.68 mg/ml
516.SfR17-21
SFR17-21.1-SEM-NI87 mg/ml
517.RpR32-21
RPR32-21.3-SEM-GF7.2 mg/ml
518.CtR8-21
CTR8-21.3-SEM-NI72 mg/ml
CTR8-21.3-N-NI41.8 mg/ml
519.QR15-21
QR15-21-MGK-N15-GF26 mg/ml
QR15-21-MGK-SEMET-GF31.2 mg/ml
QR15-21MGK-SEMET-GF50 mg/ml
520.JR24-21
JR24-21.2-N-NI4 mg/ml
521.MrR7-21
MRR7-21.1-SEM-NI63 mg/ml
MRR7-21.1-N-NI148 mg/ml
522.NeR5-21
NER5-21.1-SEM-GF53.97 mg/ml
NER5-21.1-N-NI39.6 mg/ml
NER5-21.1-SEM-NI85 mg/ml
523.AR2241-21
AR2241-21.1-SEM-R1-NI96 mg/ml
AR2241-21.1-SEM-R1-GF53.04 mg/ml
AR2241-21.1-NB-GF69 mg/ml
AR2241-21.1SM-GF18.34 mg/ml
AR2241-21.1-14N-NI134 mg/ml
AR2241-21.1-14N-GF41.04 mg/ml
AR2241-21.1SM-NI187.5 mg/ml
524.SfR53-21
SFR53-21.1-SEM-GF25.6 mg/ml
SFR53-21.1-SEM-NI158 mg/ml
525.SR6-21
SR6-21-MGK-SEMET-GF42 mg/ml
526.ER131-21
ER131-21TB-NI100 mg/ml
ER131-21-MGK-15N-NI12 mg/ml
527.WR1
WR1-GF21 mg/ml
528.HR2869
HR2869-NC5C-GF81 mg/ml
HR2869-NCC-GF21.12 mg/ml
HR2869-NCD-NI49 mg/ml
HR2869-NCE-NI49 mg/ml
HR2869-NC5B-GF81 mg/ml
HR2869-NC5-GF81 mg/ml
HR2869-NC5D-GF81 mg/ml
HR2869-NCC-NI46 mg/ml
529.OR60-29
OR60-29.1-UNK-UNK10 mg/ml
530.BeR12-21
BER12-21.14-SEM-GF7.56 mg/ml
531.BR19-21
BR19-21-MGK-SEMET-GF150 mg/ml
BR19-21-SEMB-NI72.8 mg/ml
BR19-21-SEMB-GF13.05 mg/ml
532.ER29-21
ER29-21-MGK-SEMET-GF40.8 mg/ml
ER29-21-MGK-LB-GF79.2 mg/ml
533.SR115-15
SR115-15.2-SEM-NI9 mg/ml
534.MaR52-21
MAR52-21.1-SEM-GF8.16 mg/ml
MAR52-21.1-SEM-NI77 mg/ml
535.SmR23-21
SMR23-21.1-SEM-NI65 mg/ml
536.GR25-21
GR25-21-NC-GF21.6 mg/ml
GR25-21-NC-NI23 mg/ml
GR25-21-MGK-SEMET-NI24.2 mg/ml
GR25-21-MGK-N15-NI20 mg/ml
537.ER232-21
ER232-21.3-NC5-NI4 mg/ml
538.BhR13-21
BHR13-21.1-SEM-NI5 mg/ml
539.FR78-21
FR78-21-MGK-N15-NI8 mg/ml
540.SR121-21
SR121-21-MGK-TB-GF43.5 mg/ml
SR121-21-SEM-GF19.76 mg/ml
SR121-21-SEM-NI29.8 mg/ml
SR121-21-MGK-N15-NI23 mg/ml
541.WR11
WR11-GF9.6 mg/ml
542.VpR14-21
VPR14-21.2-SEM-GF64.8 mg/ml
543.MaR23-21
MAR23-21.1-SEM-NI12 mg/ml
544.JR32-21
JR32-21.1-SEM-GF6.5032 mg/ml
JR32-21.1-SEM-R1-GF15.96 mg/ml
JR32-21.1-N-GF15 mg/ml
545.SR201-21
SR201-21.1-SEM-NI54 mg/ml
SR201-21.1-N-NI89.9 mg/ml
SR201-21.1-SEM-GF21.42 mg/ml
546.FR25-21
FR25-21-MGK-SEMET-GF100 mg/ml
547.BtR24-21
BTR24-21.1-SEM-NI50 mg/ml
548.SR199-21
SR199-21.1-N-NI26.6 mg/ml
SR199-21.1-SEM-GF36.18 mg/ml
SR199-21.1-SEM-NI116 mg/ml
549.HR1506-15
HR1506-15.1-N-NI13.05 mg/ml
HR1506-15.1-SEM-GF81 mg/ml
HR1506-15.1-NC5-NI16.9 mg/ml
HR1506-15.1-SEM-NI45.5 mg/ml
550.SR112-21
SR112-21-MGK-TB-GF12 mg/ml
SR112-21-MGK-N15-GF16.5 mg/ml
551.EfR35-21
EFR35-21.1-SEM-NI40 mg/ml
552.ScR12-21
SCR12-21.1-SEM-GF63 mg/ml
553.CtR12-21
CTR12-21.1-N-NI87.3 mg/ml
CTR12-21.1-SEM-NI90 mg/ml
554.PR34-15
PR34-15.2-SEM-NI1.23 mg/ml
555.SR135
SR135-21-MGK-N15-GF80 mg/ml
SR135-21-MGK-TB-GF30 mg/ml
556.CdR4-21
CDR4-21.1-SEM-NI119 mg/ml
557.EfR12-21
EFR12-21.2-SEM-NI72 mg/ml
EFR12-21.2-SEM-GF29.88 mg/ml
558.HR2155-14
HR2155-14.2-SEM-NI17.15 mg/ml
559.CtR31-21
CTR31-21.1-N-NI125.9 mg/ml
CTR31-21.1-SEM-NI32 mg/ml
560.HR1987-14
HR1987-14.2-NC5-NI6.1 mg/ml
HR1987-14.2-SEM-NI8.59 mg/ml
561.TR3
TR3-GF10.8 mg/ml
562.BhR30-21
BHR30-21.1-SEM-R1-GF95 mg/ml
BHR30-21.1-SEM-GF55.68 mg/ml
BHR30-21.1-NC5-NI105.7 mg/ml
BHR30-21.1-SEM-NI50 mg/ml
563.BtR28-21
BTR28-21.1-SEM-R2-GF66.4 mg/ml
BTR28-21.1-SEM-GF65 mg/ml
BTR28-21.1-SEM-NI96 mg/ml
BTR28-21.1-SEM-R1-GF66.4 mg/ml
564.MR10-21
MR10-21-N-GF28.56 mg/ml
MR10-21-N-NI162 mg/ml
MR10-21-MGK-SEMET-GF36 mg/ml
MR10-21-MGK-N15-GF100 mg/ml
565.LR2-21
LR2-21.2-NC5-NI20.8 mg/ml
LR2-21.2-SEM-NI3 mg/ml
566.LmR24-21
LMR24-21.1-SEM-NI48 mg/ml
567.StR24-21
STR24-21.2-SEM-NI62 mg/ml
568.BR15-15
BR15-15.1-SEM-GF23.75 mg/ml
BR15-15.1-SEM-NI50.8 mg/ml
569.ER57-21
ER57-21-SEMET-NI24.7 mg/ml
ER57-21-SEMET-NI227 mg/ml
ER57-21-SEMET-GF48.72 mg/ml
570.StR27-21
STR27-21.1-SEM-NI57 mg/ml
571.VcR5-21
VCR5-21.2-NC-GF226.7 mg/ml
VCR5-21.2-NCB-NI126 mg/ml
VCR5-21.2-SEM-NI108 mg/ml
VCR5-21.2-SEM-GF49.41 mg/ml
VCR5-21.2-NC-NI47.1 mg/ml
VCR5-21.2-NC5B-NI35 mg/ml
VCR5-21.2-NC5B-GF21.5 mg/ml
VCR5-21.2-NCB-GF46.83 mg/ml
VCR5-21.2-NC5C-NI102 mg/ml
VCR5-21.2-NC5-NI28.8 mg/ml
VCR5-21.2-NC5C-GF53.46 mg/ml
572.RpR5-21
RPR5-21.1-SEM-GF22.4 mg/ml
573.RpR46-21
RPR46-21.3-SEM-GF79.4 mg/ml
574.RR8-21
RR8-21.2-SEM-R1-NI71 mg/ml
RR8-21.2-NC5-NI28.93 mg/ml
RR8-21.2-SEM-NI2.46 mg/ml
RR8-21.2-SEM-R1-GF35.1 mg/ml
RR8-21.2-SEM-R2-NI143 mg/ml
RR8-21.2-SEM-R2-GF38.85 mg/ml
RR8-21.2-SEM-GF11.52 mg/ml
575.IR16-21
IR16-21-MGK-N15-NI1.5 mg/ml
IR16-21-MGK-LB-GF20 mg/ml
576.WR73-21
WR73-21-MGK-NCA-GF18.45 mg/ml
WR73-21-MGK-NCB-GF22.5 mg/ml
WR73-21-MGK-NCC-GF22.5 mg/ml
577.gr27-21
GR27-21-NC-GF20.41 mg/ml
GR27-21-MGK-SEMET-GF30 mg/ml
GR27-21-MGK-N15-NI30 mg/ml
GR27-21-NC-NI52 mg/ml
578.ER24-21
ER24-21-MGK-LB-GF90 mg/ml
ER24-21-MGK-SEMET-GF99.9 mg/ml
579.GR4-21
GR4-21-MGK-NC-GF66 mg/ml
GR4-21-MGK-TB-NI90 mg/ml
GR4-21-SEM*-GF61.94 mg/ml
580.BeR16-21
BER16-21.5-SEM-GF11.9868 mg/ml
581.IR13-21
IR13-21-MGK-N15-GF80.64 mg/ml
582.CvR29-21
CVR29-21.2-SEM-GF52 mg/ml
583.NeR22-21
NER22-21.2-SEM-GF56.49 mg/ml
NER22-21.2-NC5-NI79.4 mg/ml
NER22-21.2-SEM-NI147 mg/ml
584.MaR40-21
MAR40-21.1-SEM-NI23 mg/ml
MAR40-21.1-SEM-GF7.68 mg/ml
585.SR150-21
SR150-21-MGK-TB-NI7 mg/ml
586.IR43-21
IR43-21-MGK-N-NI25 mg/ml
IR43-21-MGK-LB-GF60 mg/ml
587.CtR6-21
CTR6-21.1-SEM-NI2 mg/ml
588.PpR49-21
PPR49-21.3-N-NI252.6 mg/ml
PPR49-21.3-SEM-GF53.2 mg/ml
PPR49-21.3-SEM-NI96 mg/ml
PPR49-21.3-NB-GF71.52 mg/ml
589.IR31-21
IR31-21-MGK-SEMET-GF21.6 mg/ml
IR31-21-MGK-15N-NI67 mg/ml
IR31-21-MGK-LB-GF16.8 mg/ml
590.BcR63-21
BCR63-21.1-SEM-NI101 mg/ml
BCR63-21.1-SEM-GF36 mg/ml
591.MR18-21
MR18-21-MGK-N15-NI10 mg/ml
MR18-21-MGK-SEMET-NI80 mg/ml
592.HR532-14
HR532-14-NC-NI-B15.7 mg/ml
HR532-14-NC-NI17.53 mg/ml
HR532-14-MGK-SEMET-NI76 mg/ml
HR532-14-NC-GF17.1 mg/ml
HR532-14-MGK-NC5-NI28 mg/ml
593.MR26-21
MR26-21-SEM-NI17.2 mg/ml
594.HR1963-14
HR1963-14.1-SEM-NI12.98 mg/ml
595.HR2251-14
HR2251-14.1-NC5-NI4.4 mg/ml
HR2251-14.1-SEM-NI0.97 mg/ml
596.SoR36-21
SOR36-21.5-N-NI12.64 mg/ml
597.AtR53-21
ATR53-21.1-SEM-GF80 mg/ml
598.EfR3-21
EFR3-21.1-SEM-GF5 mg/ml
EFR3-21.1-N-NI60.3 mg/ml
EFR3-21.1-SEM-NI62 mg/ml
599.QR90-21
QR90-21-MGK-LB-GF27 mg/ml
QR90-21-MGK-15N-NI48.2 mg/ml
600.HR2292-14
HR2292-14.2-SEM-NI210.51 mg/ml
HR2292-14.2-SEM-NI3.24 mg/ml
601.BcR59-21
BCR59-21.1-SEM-NI26 mg/ml
602.BoR21-21
BOR21-21.1-SEM-GF8.16 mg/ml
603.GR26-15
GR26-15.1-SEMB-NI12.37 mg/ml
GR26-15.1-SEMB-GF12.42 mg/ml
604.MR26-15
MR26-15.1-SEM-NI17.2 mg/ml
605.RpR58-21
RPR58-21.2-SEM-GF47.52 mg/ml
606.BcR69-21
BCR69-21.1-NC5-NI12.4 mg/ml
BCR69-21.1-NC-NI15.1 mg/ml
BCR69-21.1-NC-GF11.07 mg/ml
BCR69-21.1-SEM-NI32 mg/ml
607.AtR45-21
ATR45-21.2-SEM-NI12 mg/ml
ATR45-21.2-SEM-GF4.68 mg/ml
608.EfR20-21
EFR20-21.1-N-NI68 mg/ml
EFR20-21.1-SEM-GF24.3 mg/ml
EFR20-21.1-SEM-NI68.8 mg/ml
609.CvR22-21
CVR22-21.2-SEM-GF82.8 mg/ml
610.MhR41-30b
MHR41-30B-N-NI16.4 mg/ml
611.XcR18-21
XCR18-21.4-SEM-NI4.76 mg/ml
XCR18-21.4-NC5-NI4.2 mg/ml
612.PfR2-21
PFR2-21.1-SEM-NI90.4401 mg/ml
613.BcR68-21
BCR68-21.1-N-NI86 mg/ml
BCR68-21.1-NC-NI35.3 mg/ml
BCR68-21.1-SEM-NI84 mg/ml
BCR68-21.1-SEM*-GF27.584 mg/ml
BCR68-21.1-NC-GF28.08 mg/ml
614.MaR51-21
MAR51-21.3-NC5-NI38 mg/ml
MAR51-21.3-SEM-NI23 mg/ml
615.PfR39-21
PFR39-21.1-SEM-NI33.1 mg/ml
PFR39-21.1-N-NI2.25 mg/ml
616.TvR14-21
TVR14-21.1-SEM-NI51 mg/ml
TVR14-21.1-N-NI50.1 mg/ml
617.MaR46-21
MAR46-21.1-SEM-NI63 mg/ml
MAR46-21.1-SEM-GF26.25 mg/ml
618.HR2117-14
HR2117-14.1-N-NI11.4 mg/ml
HR2117-14.1-SEM-NI10 mg/ml
619.HR1006-14
HR1006-14.1-NC5-NI1.2 mg/ml
620.BeR31-21
BER31-21.6-N-GF26.04 mg/ml
BER31-21.6-SEM-GF96.32 mg/ml
621.PR6-21
PR6-21-MGK-N15-GF38.4 mg/ml
PR6-21-MGK-SEMET-GF30.48 mg/ml
622.SfR24-21
SFR24-21.1-SEM-NI28 mg/ml
623.PsR36-21
PSR36-21.4-SEMB-GF3.77 mg/ml
PSR36-21.4-SEM-NI3 mg/ml
624.SaR15-21
SAR15-21.1-SEM-GF66.7 mg/ml
SAR15-21.1-N-NI63.8 mg/ml
SAR15-21.1-SEM-NI112 mg/ml
625.XcR13-21
XCR13-21.3-SEM-R1-NI17 mg/ml
XCR13-21.3-SEM-NI45 mg/ml
XCR13-21.3-SEM-GF22.4 mg/ml
XCR13-21.3-SEM-R1-GF8.58 mg/ml
XCR13-21.3-SEM-R2-NI17 mg/ml
XCR13-21.3-SEMB-NI45 mg/ml
XCR13-21.1-SEM-GF23.76 mg/ml
XCR13-21.3-SEM-R2-GF7.8 mg/ml
XCR13-21.1-SEM-NI23.8 mg/ml
626.BcR16-21
BCR16-21.1-SEM-NI29 mg/ml
627.HR1757-14
HR1757-14.1-NC-GF39.9 mg/ml
HR1757-14.1-NC-NI19.4 mg/ml
HR1757-14.1-NC5-NI13.3 mg/ml
HR1757-14.1-SEM-NI15.5 mg/ml
628.VpR36-21
VPR36-21.1-SEM-GF24 mg/ml
629.ER111-21-MGK
ER111-21-MGK-SEM*-GF72 mg/ml
ER111-21-MGK-NC-GF21 mg/ml
ER111-21-MGK-15N-NI-GF9.6 mg/ml
ER111-21-MGK-TB-NI90 mg/ml
630.SR16-21
SR16-21-MGK-N15-GF31.5 mg/ml
631.XR3-15
XR3-15.1-NC5-NI12.8 mg/ml
XR3-15.1-NC5B-NI176 mg/ml
XR3-15.1-SEM-NI45.7 mg/ml
632.HR9798A-2-154-Av6HT
HR9798A-2-154-AV6HT.1-LBA-NI102 mg/ml
633.VpR19-21
VPR19-21.2-SEM-NI94 mg/ml
VPR19-21.2-SEM-GF37.17 mg/ml
VPR19-21.2-N-NI32 mg/ml
634.VpR48-21
VPR48-21.2-SEM-GF13 mg/ml
635.PgR18-21
PGR18-21.3-SEM-GF124.8 mg/ml
636.BeR5-21
BER5-21.10-N-GF0.63 mg/ml
BER5-21.10-SEM-GF3.9182 mg/ml
BER5-21.10-SEM-R1-GF3.8434 mg/ml
637.ER79-15
ER79-15-SEMTIG-NI45.7 mg/ml
ER79-15-SEM-NI24.4 mg/ml
638.EfR8-21
EFR8-21.1-SEM-NI65 mg/ml
EFR8-21.1-NC5-NI119 mg/ml
639.MrR15-21
MRR15-21.2-NC5-NI55.68 mg/ml
MRR15-21.2-SEM-NI24 mg/ml
640.EfR13-21
EFR13-21.1-SEM-NI18.2 mg/ml
EFR13-21.1-N-NI7 mg/ml
641.CtR19-21
CTR19-21.4-SEM-NI6 mg/ml
642.HR2089-14
HR2089-14.2-N-DP0.75 mg/ml
HR2089-14.2-SEM-NI2.556 mg/ml
HR2089-14.2-N-NI5.1 mg/ml
643.SR53-21
SR53-21-MGK-N15-GF52.11 mg/ml
644.SR181-21
SR181-21-SEMC-GF10.8 mg/ml
SR181-21-SEM-R6-NI37 mg/ml
SR181-21-SEM-R5-GF10.95 mg/ml
SR181-21-SEM-R1-GF34.83 mg/ml
SR181-21-SEM-R5-NI22 mg/ml
SR181-21-SEM-R4-NI16 mg/ml
SR181-21-MGK-SEMET-NI48 mg/ml
SR181-21-SEM-R8-GF24.16 mg/ml
SR181-21-SEM-R3-NI15 mg/ml
SR181-21-SEM-R2-NI22 mg/ml
SR181-21-SEMB-NI39.9 mg/ml
SR181-21-SEMC-NI20 mg/ml
SR181-21-SEM-R1-NI28 mg/ml
SR181-21-SEM-R2-GF6.6 mg/ml
SR181-21-MGK-SEMET-GF9.6 mg/ml
SR181-21-SEM-R6-GF26.67 mg/ml
SR181-21-SEM-R7-GF25.92 mg/ml
SR181-21-SEMB-GF4.815 mg/ml
SR181-21-SEM-R3-GF3.15 mg/ml
645.HR162-21
HR162-21-SEM-GF21.6 mg/ml
HR162-21-SEM-NI79.1 mg/ml
646.CtR32-21
CTR32-21.1-SEM-NI16 mg/ml
647.MjR32-21
MJR32-21.1-SEM-NI11 mg/ml
648.AtR33-21
ATR33-21.2-N-GF11.88 mg/ml
ATR33-21.2-NC-GF62.4 mg/ml
ATR33-21.2-SEM-GF28.6 mg/ml
649.BcR2-21
BCR2-21.2-SEM-NI114 mg/ml
BCR2-21.2-N-NI20.5 mg/ml
650.PR12-21
PR12-21-MGK-N15-GF67.86 mg/ml
651.StR20-21
STR20-21.1-NB-NI105 mg/ml
STR20-21.1-SEM-NI63 mg/ml
STR20-21.1-N-NI66.3 mg/ml
STR20-21.1-NC5-NI36.7 mg/ml
STR20-21.1-NC-GF42 mg/ml
STR20-21.1-N-GF38.06 mg/ml
STR20-21.1-NB-GF36.9 mg/ml
652.SR119-15
SR119-15.2-SEM-NI9.7 mg/ml
SR119-15.2-NC5B-NI2.1 mg/ml
SR119-15.2-SEMB-NI2 mg/ml
653.EfR24-21
EFR24-21.1-SEM-NI2.2 mg/ml
654.MaR78-21
MAR78-21.1-SEM-NI43 mg/ml
655.PsR53-21
PSR53-21.3-NC5-GF36 mg/ml
656.FR8-21
FR8-21-MGK-N15-NI16 mg/ml
657.SeR18-21
SER18-21.1-SEM-NI147.6 mg/ml
658.HR1991-14
HR1991-14.2-SEM-NI3.3 mg/ml
659.SR140-21
SR140-21-MGK-TB-GF81 mg/ml
660.MaR58-21
MAR58-21.1-SEM-GF4.5 mg/ml
MAR58-21.1-SEM-R2-GF15.51 mg/ml
MAR58-21.1-SEM-R3-GF15.51 mg/ml
MAR58-21.1-SEM-R2-NI69 mg/ml
MAR58-21.1-NC5-NI52.5 mg/ml
MAR58-21.1-SEM-R1-GF7.07 mg/ml
MAR58-21.1-SEM-NI35 mg/ml
661.SR220-21
SR220-21.1-N-NI96.5 mg/ml
SR220-21.1-SEM-GF15.768 mg/ml
SR220-21.1-NC-GF19.44 mg/ml
SR220-21.1-SEM-NI33 mg/ml
SR220-21.1-NC-NI45.9 mg/ml
662.BcR47-21
BCR47-21.1-NC5-NI8.42 mg/ml
BCR47-21.1-SEM-NI14 mg/ml
663.CvR7-21
CVR7-21.2-SEM-GF96.6 mg/ml
CVR7-21.2-NC5-NI88 mg/ml
664.AtR59-21
ATR59-21.1-SEM-GF19.58 mg/ml
665.HR2413-14
HR2413-14.1-SEM-NI130.38 mg/ml
HR2413-14.1-NC5-NI18.5 mg/ml
666.HR2045-14.1(1-61)
HR2045-14.1(1-61)-SEM-GF21.6 mg/ml
667.GR34A-15
GR34A-15.1-SEM-GF30 mg/ml
GR34A-15.1-N-GF104.38 mg/ml
668.MaR72-21
MAR72-21.1-SEM-NI54 mg/ml
MAR72-21.1-SEM-GF7 mg/ml
MAR72-21.1-N-NI48.4 mg/ml
669.PpR14-21
PPR14-21.3-SEM-GF26.04 mg/ml
PPR14-21.3-SEM-NI95 mg/ml
670.SR33-21
SR33-21-MGK-N15-GF32.4 mg/ml
671.QR31-21
QR31-21-LB-GF36 mg/ml
672.BlR16-21
BLR16-21.1-SEM-NI84 mg/ml
BLR16-21.1-SEM-GF14.28 mg/ml
673.ER126-21-mgk
ER126-21-MGK-SEMET-GF30 mg/ml
ER126-21-MGK-15N-NI5.5 mg/ml
ER126-21-LB-NI54.3 mg/ml
ER126-21-SEMC-GF22.23 mg/ml
ER126-21-SEM-GF31 mg/ml
ER126-21-LB-GF42.63 mg/ml
ER126-21-SEMC-NI39.2 mg/ml
ER126-21-MGK-TB-GF39.6 mg/ml
ER126-21-SEM-NI26.36 mg/ml
674.PgR16-21
PGR16-21.2-SEM-GF75.2 mg/ml
675.SR78-21
SR78-21-MGK-TB-GF85.8 mg/ml
676.PfR7-21
PFR7-21.1-NC5-NI54.09 mg/ml
PFR7-21.1-SEMET-NI54.48 mg/ml
677.HR997-14
HR997-14.2-N-NI6.5 mg/ml
HR997-14.2-SEM-NI119 mg/ml
678.MaR38-21
MAR38-21.1-SEM-GF11.61 mg/ml
MAR38-21.1-N-NI26.8 mg/ml
MAR38-21.1-SEM-NI22 mg/ml
MAR38-21.1-SEM-R1-GF19.2 mg/ml
679.VpR37-21
VPR37-21.1-N-NI6.4 mg/ml
VPR37-21.1-SEM-R1-GF36 mg/ml
680.HR1969-14
HR1969-14.2-N-NI13.96 mg/ml
HR1969-14.2-SEM-NI0.8 mg/ml
681.PsR2-21
PSR2-21.4-SEM-NI35.2 mg/ml
PSR2-21.4-N-NI15.3 mg/ml
682.SR156-21
SR156-21-MGK-TB-GF69 mg/ml
SR156-21-SEM-GF38.4 mg/ml
SR156-21-SEM-NI70 mg/ml
683.HR922-14
HR922-14.1-N-NI10.2 mg/ml
684.XcR70-21
XCR70-21.1-SEM-NI89 mg/ml
XCR70-21.1-SEM-GF80.5 mg/ml
XCR70-21.1-N-NI4.526 mg/ml
685.IR24-21
IR24-21-MGK-SEM-GF37.5 mg/ml
IR24-21-MGK-SEM-NI45 mg/ml
IR24-21-NC5B-GF20.675 mg/ml
IR24-21-MGK-N-NI24.4 mg/ml
IR24-21-MGK-N-GF11.43 mg/ml
IR24-21-NC5A-NI75.9 mg/ml
IR24-21-MGK-NC-GF14.4 mg/ml
686.HR1976-14
HR1976-14.1-SEM-NI4.15 mg/ml
687.PsR42-21
PSR42-21.1-SEM-NI49.6 mg/ml
PSR42-21.1-N-NI15.3 mg/ml
688.MaR63-21
MAR63-21.2-SEM-GF25.56 mg/ml
MAR63-21.2-SEM-NI77 mg/ml
MAR63-21.2-N-NI219.7 mg/ml
689.AsR1-21
ASR1-21.1-N-GF61.2 mg/ml
ASR1-21.1-SEM-GF41.6 mg/ml
690.ER143
ER143-N-NI10.3 mg/ml
ER143-SEM-NI1.08 mg/ml
691.JR30-21
JR30-21.1-SEM-GF53.2 mg/ml
JR30-21.1-N-GF13.14 mg/ml
692.HR424-15
HR424-15.2-N-NI17.5 mg/ml
HR424-15.2-SEM-NI6.2 mg/ml
693.IR46-21
IR46-21-MGK-LB-NI1 mg/ml
694.MaR30-21
MAR30-21.1-NC5-NI25 mg/ml
MAR30-21.1-NC5C-GF15.66 mg/ml
MAR30-21.1-NC5B-NI50 mg/ml
MAR30-21.1-NC-NI43 mg/ml
MAR30-21.1-NC-GF42 mg/ml
MAR30-21.1-NC5C-NI40 mg/ml
MAR30-21.1-NC5B-GF36 mg/ml
MAR30-21.1-SEM-NI87 mg/ml
695.SmR3-21
SMR3-21.3-SEMB-NI50.4 mg/ml
SMR3-21.3-N-NI53.8 mg/ml
SMR3-21.3-NC5B-NI24.5 mg/ml
SMR3-21.3-NC5-NI32.3 mg/ml
SMR3-21.3-SEM-NI10.1 mg/ml
696.StR43-21
STR43-21.2-SEM-NI106.7 mg/ml
697.ER141
ER141-NI19.3 mg/ml
ER141-GF9.625 mg/ml
698.MR12-21
MR12-21-SEM-GF14.56 mg/ml
MR12-21-SEM-NI25.2 mg/ml
699.BhR61-21
BHR61-21.1-N-NI3.02 mg/ml
BHR61-21.1-SEM-GF35.1 mg/ml
BHR61-21.1-SEM-NI103 mg/ml
700.GR9-21
GR9-21-SEMC-GF1.18 mg/ml
GR9-21-SEMB-NI120 mg/ml
GR9-21-MGK-SEMET-GF6 mg/ml
GR9-21-MGK-TB-NI18 mg/ml
GR9-21-MGK-N15-NI0.8 mg/ml
701.PfR13-21
PFR13-21.2-NC5-GF0.94 mg/ml
PFR13-21.2-SEM-NI17.55 mg/ml
PFR13-21.2-NC5-NI7 mg/ml
PFR13-21.2-NC-GF7.32 mg/ml
PFR13-21.2-SEM*-GF4.8 mg/ml
PFR13-21.2-NC-NI17.2 mg/ml
702.SR9-21
SR9-21-MGK-N15-GF15 mg/ml
703.SfR20-21
SFR20-21.1-SEM-NI4 mg/ml
704.ScR15-21
SCR15-21.3-SEM-GF4.094 mg/ml
705.EfR1-21
EFR1-21.1-SEM-GF40.5 mg/ml
EFR1-21.1-SEM-NI139.1 mg/ml
706.ET1-21
ET1-21.2-N-NI8.1 mg/ml
ET1-21.2-SEM-NI11 mg/ml
707.HR1703-15
HR1703-15.2-SEM-NI3.27 mg/ml
708.SR64-21
SR64-21-MGK-TB-GF23.4 mg/ml
SR64-21-MGK-NC-GF65 mg/ml
SR64-21-MGK-TB9/6/02-GF69 mg/ml
SR64-21-MGK-N15-GF60 mg/ml
SR64-21-14N-GF13.6 mg/ml
SR64-21-SEMB-GF49.95 mg/ml
SR64-21-MGK-NC5-GF35 mg/ml
SR64-21-SEMB-NI21.3 mg/ml
SR64-21-14N-NI25.7 mg/ml
709.CaR16-21
CAR16-21.3-NC5-NI13.13 mg/ml
CAR16-21.3-NCB-NI21.9 mg/ml
CAR16-21.3-NC-NI21.7 mg/ml
CAR16-21.3-SEM-NI20 mg/ml
CAR16-21.3-NC5B-NI1.2 mg/ml
710.SoR50-21
SOR50-21.1-SEM-NI1.56 mg/ml
711.PpR54-21
PPR54-21.4-SEM-GF25.2 mg/ml
PPR54-21.4-SEM-NI191 mg/ml
PPR54-21.4-N-NI14.5 mg/ml
712.HR2392-14
HR2392-14.1-SEM-NI3.08 mg/ml
713.BtR31-21
BTR31-21.1-SEM-NI7 mg/ml
714.MaR66-21
MAR66-21.2-SEM-GF16.38 mg/ml
MAR66-21.2-SEM-NI6 mg/ml
715.BcR73-21
BCR73-21.1-SEM-NI145 mg/ml
716.HR2039-14
HR2039-14.1-SEMB-GF35.1 mg/ml
HR2039-14.1-SEM-GF44.52 mg/ml
HR2039-14.1-SEM-NI36.9 mg/ml
HR2039-14.1-SEMB-NI37.5 mg/ml
717.SfR16-21
SFR16-21.1-SEM-NI69 mg/ml
SFR16-21.1-N-NI56.1 mg/ml
SFR16-21.1-SEM-GF28 mg/ml
718.LR23-21
LR23-21.8-SEMB-NI23 mg/ml
LR23-21.8-N-NI115 mg/ml
719.BtR32-21
BTR32-21.1-SEM-NI89 mg/ml
720.StR8-21
STR8-21.1-NB-GF18 mg/ml
STR8-21.1-NC5B-GF200.4 mg/ml
STR8-21.1-NCA-GF162 mg/ml
STR8-21.1-SEM-NI78 mg/ml
STR8-21.1-NC5-NI8 mg/ml
STR8-21.1-N-GF18 mg/ml
STR8-21.1-NB-NI117 mg/ml
STR8-21.1-N-NI117 mg/ml
721.SfR33-21
SFR33-21.1-SEM-NI229 mg/ml
SFR33-21.1-SEM-GF67.75 mg/ml
722.HR1954-14
HR1954-14.1-SEM-NI-B5.71 mg/ml
HR1954-14.1-N-NI0.77 mg/ml
HR1954-14.1-SEM-NI23.62 mg/ml
723.RpR14-21
RPR14-21.1-N-GF4.68 mg/ml
RPR14-21.1-SEM-GF46.4 mg/ml
724.BcR39-21
BCR39-21.1-SEM-NI101 mg/ml
BCR39-21.1-SEM-GF59.94 mg/ml
725.HR1973-14
HR1973-14.1-SEM-NI4.38 mg/ml
726.BhR58-21
BHR58-21.1-SEM-NI4 mg/ml
727.MaR11-21
MAR11-21.1-NC5-NI55.3 mg/ml
MAR11-21.1-NC-GF15.435 mg/ml
MAR11-21.1-SEM-NI55 mg/ml
MAR11-21.1-SEM-GF18.48 mg/ml
728.ZR36-21
ZR36-21.1-SEM-GF12.6 mg/ml
729.IR56-15
IR56-15.1-SEM-NI1.46 mg/ml
IR56-15.1-SEMB-NI2 mg/ml
730.SfR58-21
SFR58-21.1-SEM-NI58 mg/ml
731.TR7
TR7-GF6 mg/ml
732.SfR56-21
SFR56-21.1-N-NI147 mg/ml
SFR56-21.1-SEM-NI108 mg/ml
733.BhR44-21
BHR44-21.2-SEM-GF60.9 mg/ml
BHR44-21.2-SEM-NI87 mg/ml
734.HR199-21
HR199-21-MGK-NC5-NI24 mg/ml
HR199-21-MGK-SEMET-NI46.5 mg/ml
735.BtR8-21
BTR8-21.1-SEM-GF62.14 mg/ml
736.HR2027-14
HR2027-14.1-SEM-NI13.47 mg/ml
HR2027-14.1-SEM-GF30.24 mg/ml
737.FR28-21
FR28-21.2SEMB-NI14 mg/ml
738.PgR9-21
PGR9-21.1-SEM-GF26.4 mg/ml
739.MaR4-21
MAR4-21.1-N-NI37.8 mg/ml
MAR4-21.1-SEM-NI82 mg/ml
740.RpR55-21
RPR55-21.2-SEM-GF4.16 mg/ml
741.PfR16-21
PFR16-21.2-NC5-NI11.2 mg/ml
742.LmR13-21
LMR13-21.2-SEM-NI51.1 mg/ml
LMR13-21.2-SEM-GF42.72 mg/ml
743.CvR23-21
CVR23-21.2-SEM-GF56.8 mg/ml
744.WR55
WR55-GF7 mg/ml
745.HR1974-14
HR1974-14.1-NC5-NI18.8 mg/ml
HR1974-14.1-SEM-NI47.57 mg/ml
746.EfR41-21
EFR41-21.1-SEM-GF28.8 mg/ml
EFR41-21.1-SEM-NI116.9 mg/ml
747.BhR50-21
BHR50-21.1-SEM-NI125 mg/ml
748.BR2-21
BR2-21-SEM-GF44.2 mg/ml
BR2-21-SEM-NI32.4 mg/ml
749.KR1-21
KR1-21-SEM-NI16 mg/ml
KR1-21-NC5-NI10.4 mg/ml
750.QR6-21
QR6-21-MGK-NC5-NI15.3 mg/ml
QR6-21-MGK-NC-GF12 mg/ml
QR6-21-MGK-N15-GF21.96 mg/ml
QR6-21-MGK-NC5-GF9.66 mg/ml
751.OR61-29
OR61-29.1-UNK-UNK10 mg/ml
752.HR1827-14
HR1827-14.2-SEM-NI5.39 mg/ml
HR1827-14.2-N-NI34.4 mg/ml
753.SpR28-21
SPR28-21.1-SEM-NI47.44 mg/ml
SPR28-21.1-NC5-NI36.5 mg/ml
754.GsR6-21
GSR6-21.1-SEM-GF38.08 mg/ml
GSR6-21.2-SEM-NI34 mg/ml
GSR6-21.1-NC5-NI50 mg/ml
GSR6-21.2-NC5-NI50.2 mg/ml
GSR6-21.1-NC5-GF39.78 mg/ml
755.HR969-14
HR969-14.2-NC5-GF32.04 mg/ml
HR969-14.2-NC-GF11.41 mg/ml
HR969-14.2-NC5-NI48 mg/ml
HR969-14.2-N-GF3.14 mg/ml
HR969-14.2-SEM-NI6.9 mg/ml
HR969-14.2-NC-NI50.8 mg/ml
HR969-14.2-N-NI4.848 mg/ml
HR969-14.2-SEM-GF12.78 mg/ml
756.AtR63-21
ATR63-21.2-SEM-NI34 mg/ml
ATR63-21.2-SEM-GF16.8 mg/ml
757.SaR3-21
SAR3-21.1-SEM-NI73 mg/ml
SAR3-21.1-SEM-GF37.44 mg/ml
758.RpR16-21
RPR16-21.1-SEM-GF8.1 mg/ml
759.VpR1-21
VPR1-21.1-N-NI20.8 mg/ml
VPR1-21.1-SEM-NI25 mg/ml
VPR1-21.1-SEM-GF16.8 mg/ml
760.ER108-21
ER108-21-MGK-TB-GF37.4 mg/ml
761.LmR5-21
LMR5-21.1-SEM-NI51 mg/ml
LMR5-21.1-NC5-NI23.3 mg/ml
762.ZR18-21
ZR18-21A-GF28.5 mg/ml
ZR18-21-14N-GF17.5 mg/ml
ZR18-21-NCB-GF19.2 mg/ml
ZR18-21-NC-GF27.2 mg/ml
ZR18-21-NB-NI24 mg/ml
ZR18-21-N-NI151 mg/ml
ZR18-21-SEM*-GF41.6 mg/ml
ZR18-21C-NI40.1 mg/ml
ZR18-21A-NI14.5 mg/ml
ZR18-21B-NI45.6 mg/ml
ZR18-21B-GF28.5 mg/ml
ZR18-21E-NI26 mg/ml
ZR18-21-MGK-NC5-NI32 mg/ml
ZR18-21-N-GF44.4 mg/ml
ZR18-21D-NI21.9 mg/ml
ZR18-21-NB-GF26.8 mg/ml
ZR18-21C-GF28.5 mg/ml
ZR18-21-MGK-SEMET-NI28 mg/ml
ZR18-21D-GF28.5 mg/ml
763.LR34-21
LR34-21.4-SEM-NI8.4 mg/ml
764.MaR9-21
MAR9-21.1-SEM-R1-GF7.2 mg/ml
MAR9-21.1-N-NI134 mg/ml
MAR9-21.1-SEM-GF21.6 mg/ml
MAR9-21.1-SEM-NI72 mg/ml
MAR9-21.1-SEM-R2-GF4.4 mg/ml
765.BcR26-21
BCR26-21.2-SEM-NI41 mg/ml
BCR26-21.2-NC5-NI40.6 mg/ml
766.ER115-21-mgk
ER115-21-MGK-NC-GF88 mg/ml
ER115-21-MGK-NCB-NI50.1 mg/ml
ER115-21-MGK-NC5-GF14.4 mg/ml
ER115-21-MGK-TB-GF198 mg/ml
ER115-21-MGK-N15-GF100 mg/ml
ER115-21-MGK-NCB-GF31.14 mg/ml
ER115-21-MGK-NCC-GF99 mg/ml
767.EfR11-21
EFR11-21.1-NC5B-NI178.4 mg/ml
EFR11-21.1-NC5-NI66.1 mg/ml
EFR11-21.1-SEM-NI78 mg/ml
768.IR47-63M161M102M21
IR47-63M161M102M21.1SEM-NI21 mg/ml
IR47-63M161M102M21.1SEM-GF105.6 mg/ml
769.BtR1-21
BTR1-21.2-SEM-NI11 mg/ml
770.ER157A-15
ER157A-15.1-SEM-GF27 mg/ml
ER157A-15.1-N-GF19.2 mg/ml
771.RpR3-21
RPR3-21.3-SEM-GF3.9 mg/ml
RPR3-21.3-NC-GF9.46 mg/ml
RPR3-21.3-N-GF2.53 mg/ml
772.ER37-15
ER37-15.1-SEM-NI61.666 mg/ml
773.MaR16-21
MAR16-21.2-SEM-NI118 mg/ml
774.SmR21-21
SMR21-21.1-SEM-NI19.4 mg/ml
775.CtR30-21
CTR30-21.1-N-NI49.5 mg/ml
CTR30-21.1-SEM-NI20 mg/ml
776.ER230-21
ER230-21.1-NC5-GF18.596 mg/ml
ER230-21.1-SEM-GF9.52 mg/ml
777.ER40-21-mgk
ER40-21-MGK-TB-GF50.4 mg/ml
778.StR9-21
STR9-21.1-SEM-NI49 mg/ml
STR9-21.1-N-NI216 mg/ml
779.LR17-21
LR17-21.8-NCA-NI30.1 mg/ml
LR17-21.8-NC-GF7.02 mg/ml
LR17-21.8-NC5-NI12.7 mg/ml
LR17-21.8-NC5-GF7.7 mg/ml
LR17-21.8-NCA-GF9.24 mg/ml
LR17-21.8-NC-NI12 mg/ml
LR17-21.8-SEM-NI23.2 mg/ml
LR17-21.8-N-NI8.2 mg/ml
780.SR128-21
SR128-21-MGK-TB-GF13.65 mg/ml
SR128-21-MGK-SEMET-GF13.04 mg/ml
SR128-21-MGK-N15-GF21.06 mg/ml
SR128-21-SEM-GF62.1 mg/ml
SR128-21-SEM-NI111.15 mg/ml
SR128-21-NB-GF21 mg/ml
781.DR15-21
DR15-21-SEMB-NI71.6 mg/ml
782.GR52A-15
GR52A-15.3-SEM-GF14.4 mg/ml
783.ER30-21
ER30-21-MGK-SEMET-GF38 mg/ml
ER30-21-MGK-LB-GF45 mg/ml
ER30-21-MGK-15N-NI45 mg/ml
784.HR2212-14
HR2212-14.5-SEM-NI60 mg/ml
HR2212-14.5-N-NI29.3 mg/ml
785.VcR39-21
VCR39-21.1-SEM-GF7.84 mg/ml
VCR39-21.1-SEM-NI14 mg/ml
786.MrR3-21
MRR3-21.1-NC5-NI13.7 mg/ml
787.SR67-21
SR67-21-MGK-TB218 mg/ml
788.FR253-14
FR253-14.1-NB-NI29.6 mg/ml
FR253-14.1-N-GF21.63 mg/ml
FR253-14.1SM-NI150 mg/ml
FR253-14.1SM-GF25.6 mg/ml
FR253-14.1-N-NI3.2 mg/ml
789.HR169-15
HR169-15.2-SEM-NI4.8 mg/ml
790.HR36-21
HR36-21-MGK-SEMET-NI30 mg/ml
HR36-21-MGK-N15-GF50 mg/ml
HR36-21-N-NI12.8 mg/ml
791.HR245-21
HR245-21-MGK-NC5-NI7 mg/ml
HR245-21-MGK-SEMET-NI9 mg/ml
HR245-21-N-NI14.3276 mg/ml
792.BoR5-21
BOR5-21.3-SEM-GF81 mg/ml
793.StR33-21
STR33-21.1-SEM-NI72 mg/ml
794.HR972-14
HR972-14.2-SEM-NI1.86 mg/ml
795.HR2075-14
HR2075-14.1-SEM-NI23.61 mg/ml
796.HR897-14
HR897-14.2-SEM-NI1 mg/ml
797.SR2-21
SR2-21-MGK-SEMET-NI69 mg/ml
SR2-21-MGK-N15-GF68.4 mg/ml
798.HR1293-14
HR1293-14.2-SEM-NI15.2 mg/ml
799.ER45-21-mgk
ER45-21-MGK-15N-GF12 mg/ml
ER45-21-MGK-TB-GF13.91 mg/ml
ER45-21-MGK-SEMET-GF20 mg/ml
800.MR19-21
MR19-21-MGK-NC-GF199.8 mg/ml
MR19-21-MGK-N15-GF100 mg/ml
MR19-21-MGK-NC5-GF54.9 mg/ml
MR19-21-MGK-SEMET-GF90 mg/ml
801.ER129-21
ER129-21-MGK-N15-NI20 mg/ml
ER129-21-MGK-TB-NI100 mg/ml
802.HR2008-14
HR2008-14.1-SEMB-NI1.286 mg/ml
HR2008-14.1-SEM-NI11.3 mg/ml
HR2008-14.1-NB-NI32.7 mg/ml
HR2008-14.1-N-NI26.07 mg/ml
803.HR2130-14
HR2130-14.1-N-NI55 mg/ml
HR2130-14.1-SEM-NI44.4 mg/ml
804.CdR7-21
CDR7-21.2-SEM-NI62 mg/ml
805.SR148-15
SR148-15.2-SEM-NI37.8 mg/ml
806.SpR5-21
SPR5-21.1-NC5-NI38.1 mg/ml
SPR5-21.1-SEM-NI22.06 mg/ml
807.FR93-21
FR93-21-MGK-SEMET-NI114 mg/ml
808.FR254-21
FR254-21-MGK-N-NI57 mg/ml
FR254-21-MGK-SEM-NI79.8 mg/ml
809.BhR40-21
BHR40-21.1-SEM-NI40 mg/ml
BHR40-21.1-SEM-GF26.75 mg/ml
810.BhR21-21
BHR21-21.1-SEM-GF23.49 mg/ml
BHR21-21.1-NC5-NI29.9 mg/ml
BHR21-21.1-SEM-NI52 mg/ml
811.EfR38-21
EFR38-21.1-SEM-GF40.6 mg/ml
EFR38-21.1SEM-NI41.61 mg/ml
812.HR2037-14
HR2037-14.1-NC5-NI95.5 mg/ml
HR2037-14.1-SEM-NI63.44 mg/ml
813.WR22
WR22-GF11.18 mg/ml
814.HR1737-15
HR1737-15.1-NC5-NI30 mg/ml
HR1737-15.1-SEMET-NI26.096 mg/ml
815.MR31-21
MR31-21-MGK-SEMET-NI80 mg/ml
MR31-21-MGK-N15-NI55 mg/ml
816.ER125-21
ER125-21-MGK-SEMET-NI31.4 mg/ml
ER125-21-MGK-N15-NI16 mg/ml
817.HR2248-14
HR2248-14.1-SEM-GF20.16 mg/ml
HR2248-14.1-SEM-NI32.2 mg/ml
818.SoR32-21
SOR32-21.7-N-GF40.46 mg/ml
SOR32-21.7-SEM-GF45 mg/ml
819.HR1551-15
HR1551-15.2-NB-NI13.96 mg/ml
HR1551-15.2-N-NI1.3 mg/ml
HR1551-15.2-NCA-GF11.34 mg/ml
HR1551-15.2-SEM-NI24.24 mg/ml
HR1551-15.2-NC5-GF17.28 mg/ml
HR1551-15.2-NC-GF8.1 mg/ml
HR1551-15.2-NC5-NI7.7 mg/ml
820.SR45-21
SR45-21-MGK-SEMET-GF31.5 mg/ml
SR45-21-MGK-N15-GF25.2 mg/ml
821.MaR44-21
MAR44-21.1-SEM-NI10 mg/ml
822.RpR49-21
RPR49-21.1-SEM-GF78 mg/ml
823.HR2078-14
HR2078-14.2-N-NI22.3 mg/ml
HR2078-14.2-SEM-NI22.03 mg/ml
824.IR23-21
IR23-21-N-GF90 mg/ml
IR23-21-TB-GF35 mg/ml
825.ER134-21-mgk
ER134-21-MGK-TB-GF5.64 mg/ml
ER134-21-MGK-N15-NI6 mg/ml
826.SoR24-21
SOR24-21.2-N-NI147 mg/ml
SOR24-21.2-SEM-NI23.3 mg/ml
SOR24-21.2-SEM-GF17.6 mg/ml
827.HR8179A-941-1072-Av6HT
HR8179A-941-1072-AV6HT.1-LBB-NI33 mg/ml
828.PR31-15
PR31-15.1-SEM-NI1 mg/ml
829.SpR27-21
SPR27-21.3-SEM-NI45.5 mg/ml
SPR27-21.3-SEM-GF33.06 mg/ml
SPR27-21.3-SEM-R1-GF67.2 mg/ml
830.MjR26-21
MJR26-21.1-N-NI10.881 mg/ml
MJR26-21.1-SEM-NI31 mg/ml
831.HR1033-14
HR1033-14.1-SEM-NI16.8 mg/ml
HR1033-14.1-SEM-GF18.72 mg/ml
832.BhR23-21
BHR23-21.1-SEM-NI402 mg/ml
833.MjR50-21
MJR50-21.1-SEM-GF21.06 mg/ml
MJR50-21.1-SEM-NI50 mg/ml
834.CdR2-21
CDR2-21.2-SEM-GF61.2 mg/ml
835.AR40-14
AR40-14.2-N-NI4.5 mg/ml
836.MaR48-21
MAR48-21.1-NC5-NI73.8 mg/ml
MAR48-21.1-SEM-NI22.2 mg/ml
837.MrR16-21
MRR16-21.1-NCC-NI118 mg/ml
MRR16-21.1-SEM-GF6.24 mg/ml
MRR16-21.1-SEM-NI57 mg/ml
MRR16-21.1-NCC-GF34.02 mg/ml
MRR16-21.1-NC5-NI21.8 mg/ml
838.YR8
YR8-21.1-MGK-N-NI38 mg/ml
YR8-21.1-MGK-SEM-NI69.6 mg/ml
839.SaR10-21
SAR10-21.1-SEM-NI62 mg/ml
840.NeR37-21
NER37-21.1-SEM-GF28.56 mg/ml
NER37-21.1-SEM-NI109 mg/ml
841.ER105-21-mgk
ER105-21-MGK-SEMET-GF6.24 mg/ml
ER105-21-MGK-15N-NI45 mg/ml
ER105-21-MGK-SEMB-GF15 mg/ml
ER105-21-MGK-SEMA-GF15 mg/ml
ER105-21-MGK-TB-GF14.52 mg/ml
842.PfR38-21
PFR38-21.3-NC5-NI83 mg/ml
PFR38-21.3-SEM-NI28 mg/ml
843.CdR1-21
CDR1-21.2-SEM-GF78 mg/ml
844.PgR3-21
PGR3-21.2-SEM-GF79.8 mg/ml
845.JR5-21
JR5-21-MGK-N15-NI12 mg/ml
846.GsR40-21
GSR40-21.1-SEM-GF37 mg/ml
GSR40-21.1-N-NI32 mg/ml
847.HR1477-15
HR1477-15.1-N-NI22.5 mg/ml
848.SoR19-21
SOR19-21.4-SEM-GF38 mg/ml
849.AtR57-21
ATR57-21.1-SEM-NI17 mg/ml
850.TR5
TR5-NC-GF17.7 mg/ml
TR5-NC5-NI112 mg/ml
TR5-NC-NI90.4 mg/ml
TR5-NC5-GF24 mg/ml
TR5-GF10.8 mg/ml
851.ER58-15
ER58-15.2-SEMC-GF3.504 mg/ml
ER58-15.2-SEM-NI8.36 mg/ml
ER58-15.2-SEMB-GF3.84 mg/ml
ER58-15.2-SEMC-NI6.34 mg/ml
ER58-15.2-SEM-GF2.226 mg/ml
ER58-15.2-SEMB-NI6.39 mg/ml
852.HR1837-14
HR1837-14.2-N-NI4.6 mg/ml
HR1837-14.2-SEM-NI12.6 mg/ml
853.HR2245-14
HR2245-14.1-NC5-NI28.9 mg/ml
HR2245-14.1-SEM-NI23.02 mg/ml
854.BR2-15
BR2-15.1-SEM-NI32.4 mg/ml
855.SfR25-21
SFR25-21.2-SEM-NI86 mg/ml
856.BhR29-21
BHR29-21.1-NC-GF63 mg/ml
BHR29-21.1-SEM-NI81 mg/ml
BHR29-21.1-N-NI35.7 mg/ml
BHR29-21.1-SEM-GF13.5 mg/ml
BHR29-21.1-NC-NI103 mg/ml
857.MrR44-21
MRR44-21.1-N-NI28.56 mg/ml
MRR44-21.1-SEM-NI30.6 mg/ml
858.YR8-14
YR8-14.3-MGK-N-NI57 mg/ml
YR8-14.3-MGK-SEMET-NI35.2 mg/ml
859.GR62A-15
GR62A-15.3-SEM-GF43.4 mg/ml
860.QR46-21
QR46-21-MGK-LB-GF65 mg/ml
QR46-21-NCB-NI79.3 mg/ml
QR46-21-MGK-15N13C-GF60 mg/ml
QR46-21-NCB-GF65.1 mg/ml
QR46-21-NC5-GF64.5 mg/ml
861.SR211-21
SR211-21.2-NC-NI33.5 mg/ml
SR211-21.2-NC-NI241.3 mg/ml
SR211-21.2-N-NI103 mg/ml
SR211-21.2-SEM-GF39.9 mg/ml
SR211-21.2-NC-GF32.4 mg/ml
SR211-21.2-SEM-NI84 mg/ml
862.IR25-21
IR25-21-MGK-SEMET-GF65 mg/ml
IR25-21-MGK-N15-GF38.88 mg/ml
863.SR195-21
SR195-21.1-SEM-NI29 mg/ml
SR195-21.1-N-NI4.19 mg/ml
864.VpR13-21
VPR13-21.1-N-NI16 mg/ml
VPR13-21.1-SEM-NI59 mg/ml
865.BhR45-21
BHR45-21.1-SEM-GF21.75 mg/ml
BHR45-21.1-SEM-NI68 mg/ml
866.AR2242-21
AR2242-21.1-NC5B-NI64.6 mg/ml
AR2242-21.1-MGK-NC5-NI117 mg/ml
AR2242-21.1-MGK-SEM-NI75.9 mg/ml
867.NeR12-21
NER12-21.2-SEM-NI2 mg/ml
868.VpR26-21
VPR26-21.2-SEM-NI0.5 mg/ml
869.PpR13-21
PPR13-21.6-SEM-GF86.36 mg/ml
PPR13-21.6-N-GF40.8 mg/ml
870.TvR29-21
TVR29-21.1-NC-NI31.4 mg/ml
TVR29-21.1-NC-GF7.44 mg/ml
TVR29-21.1-N-NI52.1 mg/ml
TVR29-21.1-SEM-NI108 mg/ml
TVR29-21.1-SEM-GF9.2 mg/ml
871.HR2382-14
HR2382-14.3-SEM-NI12.72 mg/ml
HR2382-14.3-SEM-NI27.07 mg/ml
872.ZR14-15
ZR14-15.2-NB-NI5.7 mg/ml
ZR14-15.2-N-NI4 mg/ml
ZR14-15.2-SEMB-NI11.52 mg/ml
ZR14-15.2-NC5B-NI6.2 mg/ml
873.ER116-21
ER116-21-MGK-N15-GF60 mg/ml
ER116-21-MGK-TB-GF99.9 mg/ml
874.SeR7-21
SER7-21.1-SEM-NI120 mg/ml
875.MTH0889_1_97
TT205-SEM-R1-NI21 mg/ml
876.BcR74-21
BCR74-21.2-SEM-NI11 mg/ml
BCR74-21.2-NC5-NI80.8 mg/ml
877.BcR44-21
BCR44-21.2-N-NI25.1 mg/ml
BCR44-21.2-SEM-NI21 mg/ml
878.SpR6-21
SPR6-21.4-NC5-NI25.2 mg/ml
SPR6-21.4-SEM-NI55.5 mg/ml
879.HR2199-14
HR2199-14.1-NC5-NI8.3 mg/ml
HR2199-14.1-SEM-NI5.53 mg/ml
880.HR8
HR8-SEMET-NI9.93 mg/ml
881.SfR51-21
SFR51-21.1-SEM-NI20 mg/ml
882.MrR42-21
MRR42-21.1-SEM-NI79.08 mg/ml
MRR42-21.1-N-NI45.2 mg/ml
883.BR5-21
BR5-21-MGK-SEMET-NI25 mg/ml
884.BhR20-21
BHR20-21.2-SEM-GF29.8 mg/ml
BHR20-21.2-SEM-NI54 mg/ml
885.ET11-21
ET11-21.1-N-NI62.2 mg/ml
ET11-21.1-SEM-NI101 mg/ml
886.WR46
WR46-GF12 mg/ml
887.MjR28-21
MJR28-21.3-NC5-NI7.46 mg/ml
MJR28-21.3-SEM-NI24 mg/ml
888.SpR13-21
SPR13-21.2SEM-NI59.7 mg/ml
SPR13-21.2-SEMB-GF45.9 mg/ml
SPR13-21.2-SEMC-NI18.12 mg/ml
SPR13-21.2-SEMB-NI17.09 mg/ml
SPR13-21.2SEM-GF1.68 mg/ml
889.VcP1
VCP15 mg/ml
890.PaR14-21
PAR14-21.1-SEMB-GF20.7 mg/ml
PAR14-21.1-SEMB-NI51.5 mg/ml
PAR14-21.1-SEM-GF8.61 mg/ml
PAR14-21.1-SEM-NI10.53 mg/ml
891.SR23-21
SR23-21-MGK-N15-GF27.3 mg/ml
892.ZR51-21
ZR51-21.2-SEM-GF17.6 mg/ml
ZR51-21.2-N-GF7 mg/ml
893.BcR19-21
BCR19-21.1-N-NI104 mg/ml
BCR19-21.1-SEM-NI114 mg/ml
894.HR169-21
HR169-21-N-DP0.675 mg/ml
HR169-21-SEM-NI4.8 mg/ml
895.PgR2-21
PGR2-21.3-SEM-GF20.16 mg/ml
896.WR68
WR68-GF15 mg/ml
897.BcR6-21
BCR6-21.2-SEM-NI75 mg/ml
898.HR2405-14
HR2405-14.1-SEM-NI1.12 mg/ml
899.QR62-21
QR62-21-NB-GF100 mg/ml
QR62-21-MGK-NC-GF90 mg/ml
900.BhR17-21
BHR17-21.2-SEM-NI52 mg/ml
BHR17-21.2-N-NI36.9 mg/ml
901.TvR5-21
TVR5-21.2-N-NI6.17 mg/ml
TVR5-21.2-SEM-NI4 mg/ml
902.SaR11-21
SAR11-21.3-SEM-NI82 mg/ml
SAR11-21.3-SEM-GF11.7 mg/ml
903.StR62-21
STR62-21.1-SEM-NI44.8 mg/ml
904.ER226-21
ER226-21.1-SEM-GF7.6 mg/ml
ER226-21.1-NC5-GF13.8726 mg/ml
905.HR1906-14
HR1906-14.2-SEM-NI13.28 mg/ml
HR1906-14.2-N-NI18.7 mg/ml
HR1906-14.2-SEM-GF76.44 mg/ml
906.ER51-15
ER51-15.1-N-NI11.76 mg/ml
907.PsR58-21
PSR58-21.3-SEM-GF3.6 mg/ml
908.SfR40-21
SFR40-21.2-SEM-NI82 mg/ml
SFR40-21.2-N-NI18.9 mg/ml
909.JR1-21
JR1-21-MGK-TB-NI60 mg/ml
910.IR71-15
IR71-15.1-N-NI4.7 mg/ml
IR71-15.1-SEMB-NI24 mg/ml
IR71-15.1-SEM-NI12.41 mg/ml
911.SR48-21
SR48-21MGK-N15-GF4.08 mg/ml
912.XcR50-21
XCR50-21.3-SEM-GF26.4 mg/ml
XCR50-21.3-NC-GF42 mg/ml
XCR50-21.3-NC5-NI14.6 mg/ml
XCR50-21.3-SEM-NI34.4 mg/ml
XCR50-21.3-SEM-R1-GF23.4 mg/ml
XCR50-21.3-NC-NI47.3 mg/ml
913.QR46-21.3(R128A)
QR46-21.3(R128A)-NC-GF43.47 mg/ml
QR46-21.3(R128A)-NC-NI74.8 mg/ml
914.TR2
TR2-GF10 mg/ml
915.StR56-21
STR56-21.1-NC5-NI4.7 mg/ml
STR56-21.1-SEM-NI14 mg/ml
916.SeR8-21
SER8-21.1-NC-GF7 mg/ml
SER8-21.1-NB-GF4.8 mg/ml
SER8-21.1-NC5B-GF7.2 mg/ml
SER8-21.1-SEM-NI25 mg/ml
SER8-21.1-14NB-NI15 mg/ml
SER8-21.1-NC-NI8 mg/ml
SER8-21.1-NCG-GF5.7 mg/ml
SER8-21.1-MC5-NI7.5 mg/ml
SER8-21.1-N-NI12.5 mg/ml
SER8-21.1-NCB-NI8 mg/ml
SER8-21.1-NCC-GF5.28 mg/ml
SER8-21.1-NC5B-NI40 mg/ml
SER8-21.1-NCF-GF5.7 mg/ml
SER8-21.1-14N-NI15 mg/ml
SER8-21.1-NCB-GF7 mg/ml
SER8-21.1-NCD-GF7 mg/ml
SER8-21.1-14NB-GF3.12 mg/ml
SER8-21.1-N-GF4.8 mg/ml
SER8-21.1-NCH-GF5.7 mg/ml
SER8-21.1-14N-GF3.12 mg/ml
SER8-21.1-NB-NI12.5 mg/ml
917.CtR18-21
CTR18-21.4-SEM-NI98 mg/ml
CTR18-21.4-N-NI97.9 mg/ml
918.GsR2-21
GSR2-21.1-SEM-GF21.4 mg/ml
919.GR13-21
GR13-21-MGK-TB-NI2.5 mg/ml
920.ET24-21
ET24-21.3-SEM-NI57 mg/ml
ET24-21.3-NC5-GF52.5 mg/ml
ET24-21.3-NC-NI362 mg/ml
ET24-21.3-NC-GF40.2 mg/ml
ET24-21.3-N-NI66.1 mg/ml
921.XcR2-21
XCR2-21.2-NC5-NI39.7 mg/ml
XCR2-21.2-SEM-GF22.47 mg/ml
XCR2-21.2-SEM-NI52.9 mg/ml
922.BtR22-21
BTR22-21.1-SEM-NI26 mg/ml
BTR22-21.1-SEM-GF1.68 mg/ml
923.PfR52-21
PFR52-21.1-SEM-NI27.8 mg/ml
924.MrR20-21
MRR20-21.1-NC5-NI22.8 mg/ml
MRR20-21.1-SEM-NI15.6 mg/ml
925.PfR49-21
PFR49-21.3-SEM-GF16.5 mg/ml
PFR49-21.3-SEM-NI64.9 mg/ml
926.ER32-21
ER32-21-MGK-15N-GF5 mg/ml
ER32-21-MGK-LB-GF22 mg/ml
927.PpR72-21
PPR72-21.5-N-GF60.5 mg/ml
PPR72-21.5-SEM-GF36.4 mg/ml
928.HR1854-14
HR1854-14.1-SEM-NI3 mg/ml
929.BcR64-21
BCR64-21.1-SEM-NI5 mg/ml
930.SR127-21
SR127-21-MGK-SEMET-GF60 mg/ml
931.VcR14-21
VCR14-21.1-SEM-GF8.8 mg/ml
VCR14-21.1-SEM-NI32 mg/ml
932.ER2-21
ER2-21-MGK-N15-GF24.84 mg/ml
933.BlR13-21
BLR13-21.1-SEM-GF28.25 mg/ml
BLR13-21.1-SEM-NI114 mg/ml
934.CaR17-21
CAR17-21.1-N-NI27.35 mg/ml
CAR17-21.1-SEM-NI59 mg/ml
CAR17-21.1-NB-NI72.2 mg/ml
CAR17-21.1-NB-GF53.52 mg/ml
CAR17-21.1-SEM-GF28.8 mg/ml
935.VcR19-21
VCR19-21.1-SEM-GF18.48 mg/ml
VCR19-21.1-SEM-NI37 mg/ml
936.HR208-21
HR208-21-SEM-NI116 mg/ml
HR208-21-SEM-GF36 mg/ml
937.ET72-21
ET72-21.3-SEM-GF24.89 mg/ml
ET72-21.3-SEM-NI123 mg/ml
938.SoR12-21
SOR12-21.1-N-NI39.1 mg/ml
SOR12-21.1-SEM-GF35.46 mg/ml
SOR12-21.1-SEM-NI77.5 mg/ml
939.QR46-21.8(E54Q)
QR46-21.8(E54Q)-NC-GF44.52 mg/ml
QR46-21.8(E54Q)-NC-NI61.6 mg/ml
940.HR27-21
HR27-21-MGK-N-NI18 mg/ml
HR27-21-MGK-SEMET-GF11.76 mg/ml
941.RpR36-21
RPR36-21.2-SEM-GF28.8 mg/ml
942.HR2182-14
HR2182-14.1-SEM-NI5.82 mg/ml
943.WR3
WR3-GF29.82 mg/ml
944.ScR6-21
SCR6-21.1-SEM-GF34.44 mg/ml
945.FR47-21
FR47-21-MGK-TB-NI3 mg/ml
FR47-21-MGK-N15-NI6 mg/ml
946.DR3-21
DR3-21-MGK-SEMET-GF100 mg/ml
947.WR45-14
WR45-14-NC5-NI2.6 mg/ml
948.SR144-21
SR144-21-SEMET-A-NI62.9 mg/ml
SR144-21-MGK-SEMET-GF18.12 mg/ml
SR144-21-MGK-TB-GF90 mg/ml
SR144-21-SEMET-A-GF51.425 mg/ml
SR144-21-MGK-N15-NI70 mg/ml
949.StR18-21
STR18-21.1-SEM-NI50 mg/ml
950.NeR21-21
NER21-21.1-SEM-NI1 mg/ml
951.HR1250-14
HR1250-14.1-N-NI6.9 mg/ml
HR1250-14.1-SEM-NI6.9 mg/ml
952.SmR14-21
SMR14-21.2-SEM-GF11.13 mg/ml
SMR14-21.2-SEM-R3-NI125 mg/ml
SMR14-21.2-SEM-R1-GF171.27 mg/ml
SMR14-21.2-N-NI30.5 mg/ml
SMR14-21.2-SEM-R2-NI142 mg/ml
SMR14-21.2-SEM-NI44.2 mg/ml
SMR14-21.2-SEM-R1-NI100 mg/ml
953.HdR14-21
HDR14-21.2-NB-GF40.56 mg/ml
HDR14-21.2-NC-GF46.8 mg/ml
HDR14-21.2-NC-NI9 mg/ml
HDR14-21.2-NB-NI41.9 mg/ml
HDR14-21.2-SEM-GF28.35 mg/ml
HDR14-21.2-N-NI54.3 mg/ml
HDR14-21.2-SEM-NI56 mg/ml
954.ET52-21
ET52-21.5-SEM-GF23.76 mg/ml
ET52-21.5-N-NI61 mg/ml
ET52-21.5-SEM-NI116 mg/ml
955.CcR18-15
CCR18-15.1-N-NI27 mg/ml
CCR18-15.1-SEMET-NI60.939 mg/ml
956.GR3-21
GR3-21-MGK-SEMET2-GF8 mg/ml
GR3-21-MGK-SEMET-GF21.6 mg/ml
GR3-21-SEM3-GF35 mg/ml
GR3-21-MGK-TB-GF25.2 mg/ml
957.WR33-14-(1-113)
WR33-14-(1-113)-15N-GF90 mg/ml
958.SR30-14
SR30-14SEMB-NI108 mg/ml
SR30-14-MGK-SEMET-GF26.25 mg/ml
SR30-14SEMB-GF10.89 mg/ml
959.HR2260-14
HR2260-14.1-SEM-NI20.67 mg/ml
HR2260-14.1-N-NI15.5 mg/ml
960.QR83-21
QR83-21-MGK-LB-GF52.8 mg/ml
961.ZR8-21
ZR8-21-N-NI70 mg/ml
ZR8-21-MGK-SEMET-NI52 mg/ml
962.HR2473-14
HR2473-14.3-N-NI36.6 mg/ml
HR2473-14.3-SEM-NI19.9 mg/ml
963.WR46-14
WR46-14-SEM-NI18 mg/ml
WR46-14-N-NI25.48 mg/ml
964.BcR66-21
BCR66-21.2-SEM-NI11 mg/ml
BCR66-21.2-SEM-GF6.9 mg/ml
965.QR80-21
QR80-21-MGK-LB-GF100 mg/ml
966.SmR10-21
SMR10-21.1-SEM-NI94 mg/ml
967.HR945-14
HR945-14.2-SM-NI7.91 mg/ml
968.IR88-21
IR88-21-MGK-LB-GF36 mg/ml
969.PfR14-21
PFR14-21.2-SEM-NI42 mg/ml
PFR14-21.2-NC-GF8.82 mg/ml
PFR14-21.2-NC5-NI42 mg/ml
PFR14-21.2-NC-NI98.9 mg/ml
970.MR25-21
MR25-21-MGK-SEMET-GF90 mg/ml
MR25-21-MGK-SEMET-NI80 mg/ml
MR25-21-N-GF44.1 mg/ml
MR25-21-N-NI204 mg/ml
MR25-21-MGK-N15-GF150 mg/ml
971.CvR13-21
CVR13-21.1-N-GF57.6 mg/ml
CVR13-21.1-SEM-GF132.5 mg/ml
972.GR66A-15
GR66A-15.4-SEM-GF32.48 mg/ml
973.HR811-14
HR811-14.1-NC5-NI4.3344 mg/ml
HR811-14.1-SEM-GF14.6 mg/ml
HR811-14.1-SEM-NI19.98 mg/ml
974.BcR50-21
BCR50-21.1-SEM-NI28 mg/ml
975.HR1738-15
HR1738-15.1-SEM-NI1 mg/ml
976.CaR30-21
CAR30-21.4-N-NI5.53 mg/ml
CAR30-21.4-SEM-NI10 mg/ml
977.MaR47-21
MAR47-21.1-SEM-NI50 mg/ml
978.MjR22-21
MJR22-21.1-N-NI15.2 mg/ml
979.IR21-21
IR21-21-MGK-GF54 mg/ml
IR21-21-MGK-SEMET-GF22.5 mg/ml
980.CcR21-21
CCR21-21.4-N-GF6.72 mg/ml
CCR21-21.4-N-NI49.9 mg/ml
981.TM1509_1_150
VT1-NC5-GF23.25 mg/ml
982.ER175-21
ER175-21.2-SEM-GF49.2 mg/ml
ER175-21.2-NC5-NI18 mg/ml
983.SR212-21
SR212-21.3-SEM-NI99 mg/ml
SR212-21.3-SEM-GF32.64 mg/ml
SR212-21.2-SEM-NI35 mg/ml
SR212-21.3-NC5-NI37.5 mg/ml
984.PfR19-21
PFR19-21.4-SEM-NI45.4 mg/ml
PFR19-21.4-N-NI14.3 mg/ml
985.SR39-21
SR39-21-MGK-N15-GF84.96 mg/ml
SR39-21-GF84.96 mg/ml
986.GR11-21
GR11-21-MGK-N15-NI13 mg/ml
GR11-21-MGK-TB-NI35 mg/ml
987.PfR40-21
PFR40-21.1-SEMB-NI14.83 mg/ml
PFR40-21.1-SEM-NI35.9 mg/ml
PFR40-21.1-SEM-GF18.3 mg/ml
PFR40-21.1-N-NI2.8545 mg/ml
988.CvR5-21
CVR5-21.3-SEM-GF20.8 mg/ml
989.hr103-21
HR103-21-MGK-SEMET-NI17 mg/ml
990.HR1962-14
HR1962-14.2-SEM-NI11.79 mg/ml
991.MrR38-21
MRR38-21.2-SEM-NI6.4 mg/ml
992.QR16-21
QR16-21-MGK-N15-NI0.63 mg/ml
993.VpR31-21
VPR31-21.1-SEM-GF39.6 mg/ml
994.HR1947-14
HR1947-14.1-SEM-NI17.18 mg/ml
HR1947-14.1-NC5-NI120.4 mg/ml
995.AR33-14
AR33-14.3-NC5-NI2.7 mg/ml
996.LpR4-21
LPR4-21.3-SEM-GF7.4 mg/ml
997.PpR27-21
PPR27-21.3-SEM-NI221 mg/ml
PPR27-21.3-SEM-GF59.8 mg/ml
998.VcR31-21
VCR31-21.1-SEM-NI5.5 mg/ml
999.LpR24-R216A-21
LPR24-R216A-21.1-LBA-GF31.5 mg/ml
1000.SoR44-21
SOR44-21.1-SEM-NI80.9 mg/ml
SOR44-21.1-N-NI71.6 mg/ml
SOR44-21.1-SEM-GF54 mg/ml
1001.StR32-21
STR32-21.1-SEM-NI58 mg/ml
STR32-21.1-N-NI37.3 mg/ml
1002.SeR31-21
SER31-21.1-SEM-NI70.8 mg/ml
1003.UuR1-21
UUR1-21.1-NC5-NI7.4 mg/ml
UUR1-21.1-SEM-NI33 mg/ml
1004.VpR28-21
VPR28-21.2-SEM-GF36 mg/ml
1005.SmR5-21
SMR5-21.3-SEM-GF67.5 mg/ml
SMR5-21.3-NC5-NI128.7 mg/ml
SMR5-21.3-SEM-NI68.4 mg/ml
1006.TvR32-21
TVR32-21.1-N-NI11.65 mg/ml
TVR32-21.1-SEM-NI26 mg/ml
1007.HR162-15
HR162-15.1-SEM-NI79.1 mg/ml
1008.KR4-21
KR4-21-NC5-NI85.4 mg/ml
KR4-21-SEM-NI188 mg/ml
1009.BcR21-21
BCR21-21.2-SEM-NI34 mg/ml
BCR21-21.2-N-NI40.7 mg/ml
1010.TvR34-21
TVR34-21.1-SEM-NI55 mg/ml
1011.PgR10-21
PGR10-21.3-SEM-GF8 mg/ml
1012.GsR38-21
GSR38-21.1-NC5B-NI13.5 mg/ml
GSR38-21.1-NC5-NI35 mg/ml
1013.MjR13-21
MJR13-21.1-N-NI2.64 mg/ml
MJR13-21.1-SEM-NI32 mg/ml
1014.MTH0234_1_125
TT747-SEM-R1-NI57.6 mg/ml
1015.PsR37-21
PSR37-21.1-N-NI180.6 mg/ml
PSR37-21.1-SEM-GF81.84 mg/ml
PSR37-21.1-SEM-NI129 mg/ml
1016.CR9-15
CR9-15.2-NC5-NI1.6 mg/ml
1017.TvR35-21
TVR35-21.3-SEM-NI58 mg/ml
TVR35-21.3-SEM-GF5.94 mg/ml
1018.HR1022-14
HR1022-14.2-SEMA-NI41.9 mg/ml
HR1022-14.2-SEMA-GF10.5 mg/ml
HR1022-14.2-SEMA-AE18.8 mg/ml
1019.RpR61-21
RPR61-21.2-SEM-GF44.1 mg/ml
1020.RpR66-21
RPR66-21.3-SEM-GF39.16 mg/ml
1021.VpR27-21
VPR27-21.2-SEM-NI64 mg/ml
VPR27-21.2-SEM-GF17.4 mg/ml
1022.HR2495-14
HR2495-14.1-SEM-NI1 mg/ml
1023.PfR43-21
PFR43-21.1-SEM-NI10.644 mg/ml
1024.BcR60-21
BCR60-21.1-SEM-NI24 mg/ml
1025.WR41
WR41-GF21.6 mg/ml
1026.QR38-21
QR38-21-MGK-SEM-GF900 mg/ml
QR38-21-MGK-SEMET-GF108 mg/ml
1027.PR17-21
PR17-21-MGK-N-NI15 mg/ml
1028.IR9-21
IR9-21-MGK-SEMET-GF29.4 mg/ml
1029.BtR12-21
BTR12-21.1-SEM-NI31 mg/ml
1030.ScR10-21
SCR10-21.2-SEM-GF17.82 mg/ml
1031.PfR11-21
PFR11-21.3-SEM-NI55.8 mg/ml
1032.GR2-21
GR2-21-MGK-NC-GF36 mg/ml
GR2-21-MGK-TB-GF14.4 mg/ml
GR2-21-MGK-NC5B-GF30.6 mg/ml
GR2-21-MGK-NC5-GF10 mg/ml
GR2-21-MGK-N15-NI12 mg/ml
1033.AtR23-21
ATR23-21.2-SEM-GF10.8 mg/ml
ATR23-21.2-NC5-NI20.28 mg/ml
1034.SmR6-21
SMR6-21.3-SEM-GF20 mg/ml
SMR6-21.3-SEM-R1-NI100 mg/ml
SMR6-21.3-SEM-NI34.9 mg/ml
SMR6-21.3-SEM-R1-GF82.08 mg/ml
1035.ER22-15
ER22-15.1-SEM-NI0.874 mg/ml
1036.HR2308-14
HR2308-14.1-SEM-NI29.33 mg/ml
1037.PR37-21-mgk
PR37-21-MGK-15N-GF55 mg/ml
PR37-21-MGK-TB-GF81 mg/ml
1038.SR241-21
SR241-21.2-SEM-NI115 mg/ml
SR241-21.2-SEM-GF35.28 mg/ml
SR241-21.2-N-NI108 mg/ml
1039.BhR56-21
BHR56-21.1-SEM-GF19.8 mg/ml
BHR56-21.1-SEM-NI55 mg/ml
1040.PpR59-21
PPR59-21.6-SEM-GF4.32 mg/ml
1041.BtR9-21
BTR9-21.2-NB-GF40.88 mg/ml
BTR9-21.2-SEM-R1-GF25.2 mg/ml
BTR9-21.2-NB-NI41.8 mg/ml
BTR9-21.2-N-NI85.2 mg/ml
BTR9-21.2-SEM-NI77 mg/ml
BTR9-21.2-SEM-R2-GF9 mg/ml
BTR9-21.2-SEM-GF45.12 mg/ml
1042.PpR43-21
PPR43-21.1-SEM-NI18 mg/ml
1043.PaR22-21
PAR22-21.1-NC-NI13.1 mg/ml
PAR22-21.1-N-NI19.6 mg/ml
PAR22-21.1-NC5-NI18.9 mg/ml
PAR22-21.1-NC-GF9.72 mg/ml
PAR22-21.1-NC5B-NI22 mg/ml
PAR22-21.1-NC5B-GF1.62 mg/ml
PAR22-21.1-NC5-GF9 mg/ml
PAR22-21.1-SEM-NI23.67 mg/ml
1044.PpR6-21
PPR6-21.2-SEM-NI31 mg/ml
PPR6-21.2-SEM-R1-NI43 mg/ml
PPR6-21.2-SEM-GF22.2 mg/ml
PPR6-21.2-SEM-R1-GF8.91 mg/ml
1045.QR65-21
QR65-21-MGK-LB-GF8.49 mg/ml
QR65-21-SEM-GF1.664 mg/ml
QR65-21-MGK-15N-NI24.7 mg/ml
QR65-21-SEM-NI54 mg/ml
1046.IR78-21
IR78-21-SEM-NI34 mg/ml
IR78-21-SEM-GF104.49 mg/ml
IR78-21-MGK-TB-GF49.98 mg/ml
1047.DR13-21
DR13-21-N-NI12.5 mg/ml
1048.ET95-21
ET95-21.3-NC-GF35.7 mg/ml
ET95-21.3-NC5-NI61 mg/ml
ET95-21.3-SEM-NI37 mg/ml
ET95-21.3-NC-NI148 mg/ml
1049.BcR18-21
BCR18-21.2-NC5-NI27.3 mg/ml
BCR18-21.2-SEM-NI39 mg/ml
1050.WR78-21
WR78-21-NC5-NI25.5 mg/ml
WR78-21-SEM-NI19.5 mg/ml
1051.SeR11-21
SER11-21.1-SEM-NI2.4 mg/ml
SER11-21.1-NC5-NI5.6 mg/ml
1052.MaR10-21
MAR10-21.2-N-NI125 mg/ml
MAR10-21.2-SEM-GF56.07 mg/ml
MAR10-21.2-SEM-NI96 mg/ml
1053.HR2096-14
HR2096-14.1-SEM-NI21.91 mg/ml
1054.AR2241-14
AR2241-14.1-MGK-NB-GF175 mg/ml
1055.SfR45-21
SFR45-21.1-SEM-NI66 mg/ml
1056.SR145-21
SR145-21-MGK-SEMET-GF35 mg/ml
SR145-21-MGK-TB-GF28.8 mg/ml
SR145-21-MGK-N15-NI15 mg/ml
1057.HR210-21
HR210-21-MGK-SEMET-NI80 mg/ml
HR210-21-MGK-SEMET-GF38.4 mg/ml
1058.SoR56-21
SOR56-21.1-SEM-GF11.28 mg/ml
1059.WR57
WR57-GF42 mg/ml
1060.XcR10-21
XCR10-21.3-NC5-NI3 mg/ml
XCR10-21.3-SEM-NI15.2 mg/ml
1061.VcR9-21
VCR9-21.1-SEM-NI50 mg/ml
VCR9-21.1-N-NI49.4 mg/ml
VCR9-21.1-SEM-GF48.06 mg/ml
1062.SR101-21
SR101-21-MGK-TB-GF49.5 mg/ml
SR101-21-MGK-N15-GF70 mg/ml
1063.MjR11-21
MJR11-21.2-SEM-GF26.88 mg/ml
MJR11-21.2-SEM-NI68 mg/ml
1064.HR1776-14
HR1776-14.3-N-NI8.1 mg/ml
HR1776-14.3-SEM-NI8.29 mg/ml
1065.BR17-15
BR17-15.2-SEM-NI52.5 mg/ml
1066.BeR44-21
BER44-21.6-SEM-R1-GF58.08 mg/ml
BER44-21.6-NC5-GF30.24 mg/ml
BER44-21.6-SEM-GF5.06 mg/ml
1067.HR216-15
HR216-15.1-SEM-NI15.9 mg/ml
HR216-15.1-N-NI26.98 mg/ml
1068.MaR42-21
MAR42-21.1-SEM-GF3.64 mg/ml
MAR42-21.1-SEM-NI16 mg/ml
1069.HR1980-14
HR1980-14.2-N-NI24.2 mg/ml
1070.MaR74-21
MAR74-21.1-SEM-NI3 mg/ml
1071.SR36-21
SR36-21-N-NI57.2 mg/ml
SR36-21-MGK-N15-GF63.6 mg/ml
SR36-21-N-GF63.6 mg/ml
1072.AtR12-21
ATR12-21.1-SEM-GF72 mg/ml
1073.ER54-21
ER54-21-MGK-SEMET-GF15 mg/ml
1074.FR46-21
FR46-21-MGK-SEMET-GF51 mg/ml
1075.BhR3-21
BHR3-21.1-SEM-NI26 mg/ml
BHR3-21.1-N-NI9.92 mg/ml
1076.PpR10-21
PPR10-21.3-SEM-NI54 mg/ml
PPR10-21.6-SEM-GF11 mg/ml
PPR10-21.3-SEM-GF21.21 mg/ml
1077.TvR16-21
TVR16-21.1-SEM-NI18 mg/ml
TVR16-21.1-NC5-NI6.72 mg/ml
1078.CcR39-21
CCR39-21.3-SEM-NI2.7 mg/ml
1079.WR14
WR14-MGK-NC5-GF55 mg/ml
WR14-GF16.5 mg/ml
1080.EfR10-21
EFR10-21.1-SEM-NI97 mg/ml
1081.PgR27-21
PGR27-21.1-SEM-NI60 mg/ml
PGR27-21.1-SEM-GF5.4 mg/ml
PGR27-21.1-NC5-NI32 mg/ml
PGR27-21.1-SEM-R1-GF7.08 mg/ml
1082.NeR9-21
NER9-21.1-SEM-GF59.85 mg/ml
NER9-21.1-SEM-NI102 mg/ml
1083.SR89-21
SR89-21-MGK-TB-GF81 mg/ml
SR89-21-MGK-N15-GF85 mg/ml
1084.HR1530-15
HR1530-15.2-SEM-NI22.8 mg/ml
HR1530-15.2-NC5-NI16.5 mg/ml
1085.StR59-21
STR59-21.1-SEM-NI93 mg/ml
1086.HR2343-14
HR2343-14.2-SEM-NI22.48 mg/ml
HR2343-14.2-SEM-NI0.74 mg/ml
1087.SR224-21
SR224-21.1-N-NI97.7 mg/ml
SR224-21.1-SEM-NI77 mg/ml
1088.ER82-21
ER82-21-MGK-N15-NI16.2 mg/ml
ER82-21-MGK-SEMET-GF32.5 mg/ml
ER82-21-MGK-TB-GF56.7 mg/ml
1089.MjR5-21
MJR5-21.2-SEM-NI61 mg/ml
MJR5-21.2-NC5-NI7.2 mg/ml
1090.SR179-21
SR179-21-MGK-SEMET20.4 mg/ml
1091.SR85-15
SR85-15.1-N-GF2.865 mg/ml
1092.BhR1-21
BHR1-21.2-SEM-GF39.42 mg/ml
BHR1-21.2-SEM-NI58 mg/ml
1093.KR5-21
KR5-21-SEM-NI1.6 mg/ml
1094.SR13-21
SR13-21-MGK-N15-GF26.4 mg/ml
SR13-21-N-NI386 mg/ml
SR13-21-N-GF25.2 mg/ml
1095.MjR20-21
MJR20-21.3-SEM-NI33 mg/ml
MJR20-21.3-NC5-NI17.8 mg/ml
1096.NR17-21
NR17-21-MGK-SEMET-NI1.9 mg/ml
1097.HR1456-15
HR1456-15.1-N-NI10.26 mg/ml
HR1456-15.1-SEMET-NI9.51 mg/ml
1098.ER62-21-mgk
ER62-21-MGK-SEMET-GF22.5 mg/ml
ER62-21-MGK-TB-GF55.35 mg/ml
ER62-21-MGK-15N-NI20 mg/ml
1099.HR224-21
HR224-21-MGK-NC5-NI7.5 mg/ml
HR224-21-MGK-SEMET-NI5 mg/ml
1100.SoR21-21
SOR21-21.5-N-NI20.02 mg/ml
SOR21-21.5-SEM-GF21.6 mg/ml
1101.HR2051-14
HR2051-14.1-SEM-NI12.48 mg/ml
1102.MR12-15
MR12-15.1-SEM-NI25.2 mg/ml
1103.LgR1-21
LGR1-21.1-SEM-GF36 mg/ml
1104.MaR35-21
MAR35-21.2-NI88 mg/ml
MAR35-21.2-GF9.36 mg/ml
1105.PaP2
PAP27 mg/ml
1106.MaR27-21
MAR27-21.1-SEM--NI8 mg/ml
1107.HR216-21
HR216-21-SEM-NI15.9 mg/ml
HR216-21-N-NI26.98 mg/ml
1108.SeR9-21
SER9-21.1-SEM-NI58.4 mg/ml
1109.SaR20-21
SAR20-21.1-SEM-GF36 mg/ml
SAR20-21.1-SEM-NI40 mg/ml
1110.MaR71-21
MAR71-21.1-SEM-NI2.8 mg/ml
MAR71-21.1-NC5-NI3.73 mg/ml
1111.IR87-15
IR87-15.1-SEM-NI2 mg/ml
1112.BcR76-21
BCR76-21.1-N-NI99.5 mg/ml
BCR76-21.1-SEM-NI121 mg/ml
BCR76-21.1-SEM-GF4 mg/ml
1113.SfR47-21
SFR47-21.1-SEM-NI35 mg/ml
1114.CaR6-21
CAR6-21.2-SEM-R1-GF50.76 mg/ml
CAR6-21.2-SEM-NI57 mg/ml
CAR6-21.2-SEM-R1-NI71 mg/ml
CAR6-21.2-SEM-GF24.15 mg/ml
1115.SmR26-21
SMR26-21.1-SEM-NI50 mg/ml
SMR26-21.1-SEMB-GF26.04 mg/ml
SMR26-21.1-SEMB-NI53 mg/ml
SMR26-21.1-SEM-GF57.78 mg/ml
1116.PaR33-21
PAR33-21.1-SEM-GF30.24 mg/ml
PAR33-21.1-SEM-NI32.74 mg/ml
1117.SoR42-21
SOR42-21.1-SEM-NI63.7 mg/ml
1118.RpR30-21
RPR30-21.1-SEM-GF130 mg/ml
1119.BcR11-21
BCR11-21.2-SEM-GF43.2 mg/ml
BCR11-21.2-SEM-NI97 mg/ml
BCR11-21.2-NC5-NI65.3 mg/ml
1120.ScR13-21
SCR13-21.2-SEM-GF21.72 mg/ml
1121.ER170A-15
ER170A-15.1-SEM-GF5.25 mg/ml